Þingmál og samráðsgátt

Umsagnir eru oftast skrifaðar um lagafrumvörp eða tillögur til þingsályktunar að beiðni fastanefnda Alþingis en einnig að frumkvæði starfsmanna stofnunarinnar um þingmál eða mál í Samráðsgátt stjórnvalda, t.a.m. um áform um lagasetningu, drög að lagafrumvarpi, reglugerð eða stefnu.

Hér að neðan eru þær umsagnir sem stofnunin hefur veitt:

2024

2023

2022

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014   

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003