Viðmiðunartaxtar

Auglýsing um viðmiðunartaxta launa, aksturs og verðlaun fyrir unna refi og minka

Viðmiðunartaxti og verðlaun fyrir refi og minka.

Við endurgreiðslu ríkisins til sveitarfélaga á hlutdeild ríkisins í viðmiðunartaxta launa, aksturs og verðlaunum fyrir unna refi, skv. 4. mgr. 12. gr. laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og fyrir unna minka skv. 3. mgr. 13. gr. sömu laga, sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 437/1995 um refa- og minkaveiðar með áorðnum breytingum, skal miða við:

Fyrir refi - hámarksviðmið og hámarksverðlaun:

  • Refir kr. 7.000 á dýr.
  • Yrðlingar kr. 1.600 á dýr.
  • Tímakaup ráðinna veiðimanna kr. 1.615 kr/klst.
  • Akstur 110 kr/km.

Fyrir minka - hámarksviðmið og hámarksverðlaun:

  • Verðlaun fyrir unninn mink kr. 3.000 á dýr.
  • Verðlaun fyrir hvolpafulla læðu kr. 15.000 á dýr.
  • Tímakaup ráðinna veiðimanna kr. 1.615 kr./klst.
  • Akstur 110 kr/km.

Endurgreiðsla ríkisins til sveitarfélaga vegna:

Refaveiða miðast við hlutdeild af ofangreindum viðmiðunartöxtum og verðlaunum eftir því sem samningar ríkisins við viðkomandi sveitarfélög leyfa á grundvelli fjárveitinga á fjárlögum.
Endurgreiðsla ríkisins til sveitarfélaga vegna minkaveiða miðast að hámarki við helming kostnaðar við veiðarnar eftir því sem nánar er ákveðið í fjárlögum.

Sveitarfélög skulu fyrir 15. október ár hvert senda Umhverfisstofnun umsókn um endurgreiðslur.