Niðurstöður efnaeftirlits 2024

Sía eftir málaflokki
flokkun, merking og umbúðir F-gös plöntuverndarvörur ósoneyðandi efni REACH snyrtivörur sæfivörur þvotta- og hreinsiefni þrávirk lífræn efni

Sía eftir gerð eftirlits
eftirlit á áætlun í kjölfar ábendingar frumkvæðiseftirlit

Sía eftir aðgerðum
krafa um úrbætur stöðvun markaðssetningar

Sía eftir leitarorðiByko ehf.

Eftirlit með vanmerktri efnavöru

Dagsetning eftirlits: 4.4.2024

Málaflokkur: Flokkun, merking og umbúðir 

Reglugerð: Reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna; reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH)

Aðgerðir: Krafa um úrbætur

Gerð eftirlits: Í kjölfar ábendingar

Skjöl:


Eco Garden ehf.

Eftirlit með plöntuverndarvörum

Dagsetning eftirlits: 14.5.2024

Málaflokkur: Plöntuverndarvörur

Reglugerð: Reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur

Aðgerðir: Tímabundin stöðvun

Gerð eftirlits: Í kjölfar ábendingar

Skjöl:


Kemi ehf.

Eftirlit með markaðssetningu F-gasa

Dagsetning eftirlits: 23.4.2024

Málaflokkur: Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (F-gös)

Reglugerð: Reglugerð nr. 1066/2019 im flúoraðar gróðurhúsalofttegundir

Aðgerðir: Stöðvun markaðssetningar

Gerð eftirlits: Í kjölfar ábendingar

Skjöl: