Leiðbeiningar

Umhverfisstofnun hefur unnið leiðbeiningar um viðmiðunarmörk og frummat. Leiðbeiningar um áhættugreiningu, aðferðir við sýnatöku og meðhöndlun mengaðs jarðvegs verða gefnar út síðar.

Endurnýting úrgangs í fyllingar

Frummat fyrir menguð svæði

Viðmiðunarmörk fyrir mengaðan jarðveg