Eftirlit með merkingum tauþvottaefna seld almenningi

Eftirlit 2015: Tauþvottaefni á markaði, merkingar og innihaldslýsing

Tilgangur og markmið

  • Að skoða merkingar og innihaldslýsingu á umbúðum tauþvottaefna hjá söluaðilum í þeim tilgangi að athuga hvort slíkar vörur uppfylli kröfur og takmarkanir reglugerða um þvotta- og hreinsiefni og reglugerða um flokkun og merkingu efnavara.
  • Að fræða birgja og söluaðila um reglugerðir sem gilda um þvotta- og hreinsiefni, einkum kröfur um merkingar og takmarkanir um innihaldsefni.
  • Að auka neytendavernd.

Framkvæmd og helstu niðurstöður

Í töflum hér fyrir neðan er listi yfir verslanirnar sem farið var í og þá birgja sem voru með tauþvottaefni í úrtakinu í þeim. Við val á verslunum var lögð áhersla á að fara sem víðast um landið. Eftirlitið stóð yfir tímabilið 20. ágúst – 4. september 2015.

Verslanir

Birgjar

Kostur, Kópavogi

 

Aðföng ehf.

Megastore, Kópavogi

 

Iceland ehf.

Rekstrarvörur, Reykjavík

 

ÍSAM ehf.

Hagkaup í Skeifunni, Reykjavík

 

John Lindsay hf.

Samkaup úrval, Ólafsfirði

 

Kostur ehf.

Krónan, Reyðarfirði

 

Nathan & Olsen hf.

Nettó, Selfossi

 

Rekstrarvörur ehf.

Kjarval, Þorlákshöfn

 

Samkaup hf.

Iceland í Engihjalla, Kópavogi

 

Sema ehf.

Fjölval, Patreksfirði

 

Heilsa ehf.

Fjarðarkaup, Hafnarfirði

 

Kaupás hf.

Víðir í Skeifunni, Reykjavík

 

Mjöll-Frigg hf.

Bónus, Borgarnesi

 

 

Af þeim 12 birgjum sem voru með tauþvottaefni í úrtakinu voru 8 með frávik, þar af einn íslenskur framleiðandi. Rúmlega 50% vara í úrtakinu reyndust vera með frávik.

Tauþvottaefni sem flutt eru inn frá Evrópu uppfylla yfirleitt kröfur gildandi reglugerða um þvotta- og hreinsiefni en hættumerkingum var ábótavant á nokkrum þeirra. Á tauþvottaefni sem flutt eru inn frá löndum utan EES vantaði hins vegar almennt allar skyldubundnar merkingar á umbúðir og fullnægjandi upplýsingar um innihaldsefni. Hjá íslenska framleiðandanum vantaði hluta af þessum upplýsingum. Algengustu frávikin eru talin upp hér á eftir og voru gerðar kröfur um úrbætur vegna þeirra:

  • Hættumerkingum er ábótavant.
  • Þyngdarhlutföll innihaldsefna koma ekki fram.
  • Skammtastærðir ekki tilgreindar miðað við þrenns konar hörku vatns.
  • Ekki kemur fram hvort uppgefin fjöldi þvotta sé fyrir mjög óhreinan þvott eða fyrir lítið óhreinan þvott.
  • Texti merkinga á öðrum tungumálum en íslensku, ensku eða Norðurlandamáli.
  • Nafn, heimilisfang og símanúmar ábyrgðaraðila innan EES svæðisins vantar.

Viðbrögð fyrirtækja við niðurstöðu eftirlitsins voru almennt jákvæð og samskipti og samvinna við Umhverfisstofnun góð og leituðu þau til stofnunarinnar til þess að fá nánari upplýsingar um kröfur sem gilda um þvotta- og hreinsiefni. Grípa þurfti til þvingunarúrræða hjá einu fyrirtæki. Öll fyrirtækin uppfylltu kröfur um úrbætur á endanum.

Samantektarskýrsla um eftirlitsverkefnið