Efni og efnavörur

Eldsneyti

Eyðing meindýra

Flokkun og merking

Garðaúðun

Gróðurhúsaáhrif

Málning og lökk

Meðferð varnarefna og notendaleyfi

Ósoneyðandi efni

Plöntuverndarvörur

Rafhlöður og raftæki

REACH

  • Heildarútgáfa reglugerðar nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH), með tenglum í innleiddar reglugerðir (ESB).
  • Reglugerð nr. 496/2013 um prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingar og takmarkanir að því er varðar efni („REACH“).

Snyrtivörur

Sprengiefni

Sæfivörur

Takmörkun hættulegra efna

Umhverfisskaðleg efni

Vinnuvernd

Ýmislegt

Þvotta- og hreinsiefni

Öryggisblöð