Málshraði

Afgreiðsla erinda

Umhverfisstofnun starfar samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og ber að afgreiða erindi sem henni berast samkvæmt þeim. Samkvæmt 9. gr. laganna skulu ákvarðanir í málum teknar svo fljótt sem unnt er.

Umhverfisstofnun hefur sett sér tímamörk fyrir afgreiðslu erinda eftir eðli þeirra.

Afgreiðslutími almennra erinda er þrjár vikur nema þau erindi sem eru sérstaklega tilgreind í meðfylgjandi töflu. Afgreiðslutími erinda miðast við að öll gögn sem nauðsynleg eru ákvarðanatöku liggi fyrir. Málshraði er gefin upp í dögum og eru frídagar innifaldir í heildartölu ef undanskilinn er málshraði undir fimm dögum.

Fyrirspurnum er svarað innan fimm daga.

 

 

 

Verkefni

Málshraði

Lögb. frestur

Leyfisveitingar I

 

 

Starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun

240 dagar

 

Leyfi fyrir notkun erfðabreyttra lífvera 

90 dagar

X

Leyfi til framkvæmda á friðlýstum svæðum

30 dagar

 

 

 

 

Leyfisveitingar II

 

 

Gagnkvæm viðurkenning á markaðsleyfi sæfiefna

90 dagar 

X

Gagnkvæm viðurkenning á markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörur
 120 dagar  

Leyfi til leiðsögu á hreindýrasvæðum

40 dagar

 

Leyfi fyrir varpi í hafið og lagningu sæstrengja

60 dagar

 

Leyfi fyrir myndatöku á friðlýstum svæðum og við hreiður fugla

15 dagar

 

Flutningstilkynning úrgangs

30 dagar

X

Leyfi til umferðar inn á lokuð friðlýst svæði

30 dagar

 

 

 

 

Leyfisveitingar III

 

 

Útgefin veiðikort

3 dagar

 

Útgefin leyfi vegna hreindýraveiða

5-7 dagar

 

Endurnýjun leyfis til leiðsögu á hreindýrasvæðum

15 dagar

 

Notendaleyfi 

20 dagar

 

Innflutningsleyfi vegna CITES

15 dagar

 

Útflutningsleyfi vegna CITES

15 dagar

 

Endurútflutningsleyfi vegna CITES

15 dagar

 

Leyfi til förgunar á sóttnæmum úrgangi

3 dagar

 

 

 

 

Eftirlit

 

 

Mengunarvarnaeftirlitsskýrsla með starfsleyfisskyldri starfsemi

45 dagar

 

Eftirlitsskýrsla vegna efnavörueftirlits  21 dagur  

Yfirferð skýrslna um losun koldíoxíðs

60 dagar

 

 

 

 

Önnur verkefni

 

 

Heimild til tollafgreiðslu efna og efnablandna

3 dagar

 

Fyrirspurnir um túlkun á lögum og reglugerðum

5/90 dagar

 

Aðgangur að upplýsingum 

7 dagar

 

Ráðningar í störf (að umsóknarfresti liðnum)

 40 dagar

 

Rökstuðningur vegna synjunar starfs

14 dagar

X

 

 

 

Umsagnir

 

 

Umsagnir um undanþágur vegna laga nr. 64/1994

14 dagar

 

Undanþágur frá einstökum rg. settum skv. 4. og 5. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir

14 dagar

 

Umsagnir um stjórnsýslukærur

14 dagar

 

Umsagnir um aðalskipulag

42 dagar

 

Umsagnir um deiliskipulag

42 dagar

 

Umsagnir um svæðaskipulag

42 dagar

 

Aðrar umsagnir

42 dagar

 

Umsagnir um matskyldu framkvæmda

15 dagar

 

Umsagnir um tillögu að matsáætlun

15 dagar

 

Umsagnir um frummatsskýrslur

21 dagur

 

Umsögn um réttindi heilbrigðisfulltrúa

14 dagar

 

Umsögn um undanþágu á starfsleyfi

14 dagar

 

Umsögn um rannsóknarleyfi í íslenskri lögsögu

14 dagar

 

Umsögn um rannsóknarleyfi á grundvelli l. um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998

14 dagar

 

Umsögn um leyfi til leitar og rannsóknar- og vinnsluleyfi á grundvelli l. um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis nr. 13/2001

14 dagar