Umhverfistofnun - Logo

Dropsteinar

Dropsteinar eru friðlýstir sem náttúruvætti í öllum hellum landsins og voru þeir friðlýstir árið 1974.

Til dropsteinsmyndana teljast bæði dropsteinsdrönglar, sem hanga niður úr hellisþökum og niður með hellisveggjum, svo og dropsteinskerti, sem standa á hellisgólfum og syllum hellisveggja.

Bannað er að brjóta eða skemma á annan hátt umræddar drop-steinsmyndanir. Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga.