Samráðsnefnd

Þann 1. Janúar 2016 tóku gildi nýjar verklagsreglur hafa tekið gildi vegna ráðstöfunar tekna af sölu veiðikorta. Helstu breytingar eru þær að aukin áhersla verður lögð á að vinna að viðvarandi verkefnum á sviði veiðistjórnunar og sjálfbærra veiða, s.s. vöktunar veiðistofna auk smærri skilgreindra verkefna í þágu veiðistjórnunar.  Einnig er sú nýjung að sett er á fót sérstök ráðgefandi nefnd, Samráðsnefnd um sjálfbærar veiðar.

Umhverfisstofnun starfrækir samráðsnefnd um sjálfbærar veiðar sem er skipuð til þriggja ára og í henni skal vera einn fulltrúi frá Bændasamtökum Íslands, einn fulltrúi frá SKOTVÍS, einn fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði náttúruverndar, einn fulltrúi Náttúrufræðistofnunar Íslands og tveir fulltrúar sem Umhverfisstofnun tilnefnir og skal annar þeirra vera formaður.

Samráðsnefndina skipa eftirfarandi aðilar:

  • Skúli Þórðarson – formaður tilnefndur af Umhverfisstofnun
  • Steinar Rafn Beck Baldursson – ritari tilnefndur af Umhverfisstofnun
  • Ester Rut Unnsteinsdóttir – tilnefnd af Náttúrufræðistofnun Íslands
  • Arne Sólmundsson – tilnefndur af SKOTVÍS
  • Hálfdán Helgi Helgason– tilnefnd af náttúrustofum, Náttúrustofu Austurlands
  • Jón Einar Jónsson – tilnefnd fyrir frjáls félagasamtök á sviði náttúruverndar, Fuglavernd
  • Hlynur Gauti Sigurðsson – tilnefndur af Bændasamtökum Íslands