Umhverfistofnun - Logo

Veiðitímabil

Mynd eftir Jesse Bowser af Unsplash.

Allir fuglar, þar með taldir þeir sem koma reglulega eða flækjast til landsins, eru friðaðir, nema annað sé tekið fram í reglugerð sem ráðherra setur.  Hér að neðan eru gildandi veiðitímabil samkvæmt reglugerð og þeir fuglar sem ekki eru taldir upp hér að neðan því friðaðir. Veiðitílmabili tegundar kann að vera breytt með stuttum fyrirvara og ættu menn þvi að kynna sér hér hvaða veiðitímabil er í gildi hverju sinni.

Óheimilt er að hleypa af skoti á landi nær fuglabjörgum en 200 m og á sjó nær en 500 m. Aldrei má skjóta fugl í fuglabjörgum. Óheimilt er að veiða fugla í sárum. Þar sem eggja- eða ungataka súlu, dílaskarfs, toppskarfs, fýls, skúms, hvítmáfs, ritu, álku, langvíu, stuttnefju, teistu og lunda telst til hefðbundinna hlunninda, má nýta þau hlunnindi eftirleiðis.

Á ákveðnum svæðum sem eru friðuð skv. lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd eru allar veiðar bannaðar.

Veiðar heimilar:

Allt árið

 • Svartbakur  (Larus marinus)
 • Sílamáfur    (Larus fuscus)
 • Silfurmáfur (Larus argentatus)
 • Hrafn (Corvus corax)

Frá 20. ágúst til 15. mars

 • Grágæs  (Anser  anser)
 • Heiðagæs  (Anser brachyrhynchus)

Frá 1. september til 15. mars

 • Fýll  (Fulmarus glacialis)
 • Helsingi ( Branta leucopsis)    (Friðaður til 25. september í A-Skaftafellssýslu og V-Skaftafellssýslu)
 • Stokkönd (Anas platyrhynchos)
 • Urtönd  (Anas crecca)
 • Rauðhöfðaönd  (Anas penelope)
 • Duggönd  (Aythya marila)
 • Skúfönd (Aythya fuligula)
 • Hávella  (Clangula hyemalis)
 • Toppönd  (Mergus serrator)
 • Hvítmáfur  (Larus hyperboreus)
 • Hettumáfur (Larus ridibundus)
 • Rita  (Rissa tridactyla)
 • Dílaskarfur  (Phalacrocorax carbo)
 • Toppskarfur  (Phalacrocorax aristotelis)

Frá 15. apríl til 14. júlí

 • Heimilt er að veiða kjóa í og við friðlýst æðarvarp

Frá 1. september til 25. apríl

 • Álka (Alca torda)
 • Langvía (Uria aalge)
 • Stuttnefja (Uria lomvia)
 • Lundi (Fratercula arctica)

Rjúpnaveiðitímabil (Lagopus mutus)

Árin 2019 - 2021 er heimilt að veiða rjúpu frá og með 1. nóvember til og með 30. nóvember, frá og með föstudögum til og með þriðjudögum á því tímabili.

 • Áfram er í gildi sölubann á rjúpum
 • Óheimilt er að flytja út, bjóða til sölu eða selja rjúpur og rjúpnaafurðir

Frá 15. júlí til 15. september

 • Hreindýrstarfar (veitt eru sérstök leyfi til veiða á törfum)

Frá 1. ágúst til 20. september

 • Hreindýrskýr (veitt eru sérstök leyfi til veiða á kúm)

Frá 1. júlí til 15. ágúst

 • Háfaveiðar
  • Lundi
  • Álka
  • Langvía
  • Stuttnefja