Umhverfistofnun - Logo

Losun frá landnotkun

Photo by Cassie Boca on Unsplash
Öll gögn sem koma fram á þessari síðu má sækja hérna.
Þróun í LULUCF
1990-2018
-4%
2005-2018
-2,5%
2017-2018
-0,5%

Losun sem kemur frá flokknum landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt (LULUCF) fellur ekki undir skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum (sjá frekar um skuldbindingar Íslands hér). Binding kolefnis úr andrúmslofti sem á sér stað t.d. við skógrækt eða endurheimt votlendis er talin fram undir flokknum LULUCF og getur Ísland talið sér þá losun til tekna á móti annarri losun, upp að vissu marki.

Losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, með LULUCF(kt CO2-ígildi).

 

 

Losun frá LULUCF er há á Íslandi miðað við heildarlosun Íslands frá öðrum flokkum og var nettó losunin metin sem 9.010 kt. CO2-íg. (losun – binding kolefnis=nettó losun). Losun frá LULUCF skal túlka með nokkrum fyrirvara þar sem óvissa varðandi losunarstuðla og uppsprettur er veruleg.

Skipting losunar og bindingar frá LULUCF 1990 – 2018 (kt CO2-ígildi).

 

Ísland hefur heimild, í samræmi við 3.gr. 3. og 4. mgr. Kýótó-bókunarinnar til að telja sér bindingu kolefnis til tekna. Tafla 1 hér að neðan sýnir fjölda bindingareininga (í þúsundum) sem Ísland gat nýtt sér á fyrsta tímabili Kýótó-bókunarinnar (2008-2012). Hver eining samsvarar einu tonni af CO2-íg.

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 CP1
Grein 3.3 104 116 135 153 173 681
Grein 3.4 152 159 172 185 194 862
Bindingareiningar (RMUs) 256 275 307 338 367 1.543

Tafla 2 sýnir fjölda bindingareininga (í þúsundum) sem Ísland getur talið sér til tekna eftir fyrstu sex árin sem liðin eru á öðru skuldbindingartímabili Kýótó-bókunarinnar. Þar sést að binding kolefnis hefur aukist ár frá ári á tímabilinu, og fór úr 424 kt. CO2-íg. árið 2013 í 598 kt CO2-íg. árið 2018. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 CP2
Grein 3.3 183 203 223 242 291 291 1.433
Grein 3.4 241 251 262 272 288 307 1.621
Bindingareiningar (RMUs) 424 454 485 514 579 598 3.054