Umhverfistofnun - Logo

Störf í boði

_A3A8586.jpg (11069687 bytes)

Vilt þú starfa með okkur?

Hjá Umhverfisstofnun starfar öflugur hópur sérfræðinga með fjölbreyttan bakgrunn að verndun náttúru og umhverfis. 

Vinnustaðurinn okkar er fjölbreyttur og lifandi. Við störfum í teymum, vítt og breitt um landið eftir vottuðum gæðakerfum. Við höfum tækifæri til að þróast í starfi og ástunda endurmenntun.

Starfsmannafélagið er öflugt og við fylgjum að sjálfsögðu metnaðarfullri umhverfisstefnu sem hjálpar okkur að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum. 

Stafræn þróun er áhersluverkefni og við tökum fagnandi á móti nýju fólki sem hefur þekkingu og áhuga á stafrænum lausnum.

Landverðir eru stór hluti starfsmannahópsins og starfa á friðlýstum svæðum, náttúruverndarsvæðum í okkar umsjón. Landverðir eru framverðir okkar á vettvangi og við erum stolt af þeirra vinnu.

Við leggjum áherslu á öflugt nýliðamóttökuferli sem undirbýr fólkið okkar vel undir verkefni sín. 

Umhverfisstofnun er jafnlaunavottaður vinnustaður og við vinnum auk þess eftir vottuðu gæðakerfi og umhverfisstjórnunarstaðlinum.

Umhverfisstofnun starfar á níu starfsstöðvumum landið og auglýsir hartnær öll störf sín með vali um staðsetningu.

Hvar má bjóða þér að vinna? Valið er þitt!

 

Störf laus til umsóknar

Landvörður - Gullfoss og Geysir

Landvörður - Gullfoss og Geysir

Umsóknarfrestur

20.01.2023 til 01.02.2023

Inngangur

Umhverfisstofnun leitar að öflugum einstaklingi til að sinna landvörslu á friðlýstu svæðunum Gullfossi og Geysi. Um er að ræða tímabundið starf út árið 2023. Verkefnin á svæðunum eru fjölbreytt og krefjandi enda fjölfarin árið um kring. Starfsaðstaðan er við Geysi.

Umhverfisstofnun hefur umsjón með yfir hundrað náttúruverndarsvæðum. Eitt af okkar stærstu verkefnum í náttúruvernd er uppbygging innviða með bætt aðgengi, öryggi og verndun að leiðarljósi. Landvörðurinn mun vinna í teymi á sviði náttúruverndar þar sem áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón og eftirlit með starfssvæðunum
 • Gæta þess að ákvæðum náttúruverndarlaga og sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæða sé fylgt
 • Upplýsa og fræða gesti um náttúru og sögu svæðanna, m.a. með fræðslugöngum
 • Sinna viðhaldi innviða og halda við merktum gönguleiðum
 • Bregðast við ef slys ber að höndum

Hæfniskröfur

 • Landvarðanámskeið eða nám sem Umhverfisstofnun telur samsvarandi
 • Gild ökuréttindi
 • Gild skyndihjálparréttindi
 • Góð færni í samskiptum
 • Reynsla af landvörslustörfum er kostur
 • Þekking á viðkomandi starfssvæði er kostur
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku er mikilvæg. Frekari tungumálakunnátta er kostur
 • Reynsla af útivist og náttúrutúlkun, skálavörslu, björgunarsveitarstörfum og leiðsöguréttindi

Tengiliðir

Valdimar Kristjánsson - valdimar.kristjansson@umhverfisstofnun.is - 591 2000

Inga Dóra Hrólfsdóttir - inga.dora.hrolfsdottir@umhverfisstofnun.is - 591 2000

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Báran, stéttarfélag hafa gert.

Umhverfisstofnun er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður. Við búum yfir fjölbreyttri sérfræðiþekkingu og höfum tækifæri til að þróast í starfi, m.a. með virkri endurmenntun. 
Við störfum í teymum, vítt og breitt um landið á 9 starfsstöðvum og eftir vottuðum gæðakerfum. Við erum með jafnlaunavottun, virka umhverfisstefnu og störfum samkvæmt Grænum skrefum, sjá graenskref.is. Vinnuvikan okkar er 36 stundir til reynslu.
Við leggjum áherslu á stafræna þróun og tekið er fagnandi á móti nýju fólki sem hefur þekkingu og áhuga á stafrænum lausnum. Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is. Næsti yfirmaður er Valdimar Kristjánsson svæðissérfræðingur.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 01.02.2023

Sækja um

Yfirlandvörður Norðurlandi eystra

Yfirlandvörður Norðurlandi eystra

Umsóknarfrestur

20.01.2023 til 01.02.2023

Inngangur

Umhverfisstofnun leitar að öflugum einstaklingi til að hafa umsjón með friðlýstum svæðum í Mývatnssveit og náttúruvættinu Goðafossi og leiða starf landvarða. Starfsaðstaðan er á Gíg í Mývatnssveit.

Umhverfisstofnun hefur umsjón með yfir hundrað náttúruverndarsvæðum. Eitt af okkar stærstu verkefnum í náttúruvernd er uppbygging innviða með bætt aðgengi, öryggi og verndun að leiðarljósi. 

Verndarsvæðin við Mývatn og Goðafoss heyra undir Umhverfisstofnun og mun yfirlandvörður vinna í teymi á sviði náttúruverndar þar sem áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og víðtæka samvinnu innri og ytri aðila. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf þar sem tækifæri verður til þátttöku í uppbyggingu starfseminnar á Norðurlandi eystra. Við leitum að jákvæðum einstakling með hæfni og áhuga á að skipuleggja og leiða störf landvarða.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Dagleg umsjón verndarsvæðanna
 • Dagleg umsjón og skipulagning verkefna landvarða og sjálfboðaliða
 • Eftirlit með ástandi náttúru og menningarminja ásamt viðahaldi og endurheimt náttúrugæða
 • Gæta þess að ákvæðum náttúruverndarlaga og sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæða sé fylgt
 • Eftirlit með öryggi gesta
 • Upplýsa og fræða gesti um náttúru og sögu svæðanna, m.a. með fræðslugöngum
 • Sinna eftirliti og viðhaldi innviða
 • Þátttaka í gerð og miðlun fræðsluefnis
 • Aðkoma að verndarráðstöfunum og áhrifamati leyfisveitinga

Hæfniskröfur

 • Menntun og þekking sem nýtist í starfi
 • Landvarðanámskeið eða nám sem Umhverfisstofnun telur samsvarandi
 • Gild ökuréttindi
 • Gild skyndihjálparréttindi
 • Þekking á náttúruvernd og umhverfismálum
 • Reynsla af landvörslustörfum
 • Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
 • Gott vald á íslensku og ensku. Frekari tungumálakunnátta er kostur
 • Þekking á viðkomandi starfssvæði er kostur

Tengiliðir

Dagbjört Jónsdóttir - dagbjort.jonsdottir@umhverfisstofnun.is - 5912000

Inga Dóra Hrólfsdóttir - inga.dora.hrolfsdottir@umhverfisstofnun.is - 5912000

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Framsýn- stéttarfélag hafa gert.

Umhverfisstofnun er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður. Við búum yfir fjölbreyttri sérfræðiþekkingu og höfum tækifæri til að þróast í starfi, m.a. með virkri endurmenntun. Við störfum í teymum, vítt og breitt um landið á 9 starfsstöðvum og eftir vottuðum gæðakerfum. Við erum með jafnlaunavottun, virka umhverfisstefnu og störfum samkvæmt Grænum skrefum, sjá graenskref.is. Vinnuvikan okkar er 36 stundir til reynslu. Við leggjum áherslu á stafræna þróun og tekið er fagnandi á móti nýju fólki sem hefur þekkingu og áhuga á stafrænum lausnum. Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 01.02.2023

Sækja um

 Störf án staðsetningar

 


Svansvottaður vinnustaður