Umhverfistofnun - Logo

Vatnasvæði

Innri vatnasvæði búa yfir mikilli líffræðilegri fjölbreytni. Samsetning tegundanna, fæðukeðjur og líffræðileg framleiðni þeirra mótast af skipulagi og sögu vatnanna og vatnasviðanna auk dreifingar vatnategundanna. Mikilvægir eðlisþættir vatnsgæða fyrir vatnategundir eru m.a. gagnsæi vatnsins, súrefnisinnihald, magn næringarefna, sýrustig og styrkur hættulegra efna.

Athæfi manna hefur áhrif á innri vatnasvæði á margan hátt. Mengun í lofti getur valdið sýringu og næringarefni í skólpfrárennsli valda ofauðgun. Hvort tveggja breytir einnig samsetningu tegunda í vatnavistkerfum. Skógarhögg, framræsla mýra og mótekja hefur einnig áhrif á vötn með því að breyta magni og einkennum afrennslis. Einnig mótum við innri vatnasvæði víða efnislega: með því að stjórna vatnsborðinu, með því að byggja og með því að ryðja eða rétta af farvegi þeirra. Loftslagsbreytingar geta einnig haft áhrif á ástand innri vatnasvæða og getu þeirra til að jafna sig eftir breytingar.

Upplýsingablað um endurheimt vatnasvæða