Samningur SÞ

Samningur SÞ um líffræðilega fjölbreytni (Convention on Biological Diversity, CBD) tók gildi í Rio de Janeiro árið 1992. Á leiðtogafundinum um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg 2002 staðfestu leiðtogar meira en 150 ríkja að samningurinn væri mikilvægasta verkfærið til að varðveita líffræðilega fjölbreytni jarðarinnar. Til þessa hafa 190 ríki gerst aðilar að samningnum um líffræðilega fjölbreytni, þ.m.t. öll Norðurlöndin.

Upplýsingablað um CBD

Líffræðileg fjölbreytni

Líffræðileg fjölbreytni felur í sér alla fjölbreytni plantna, dýra og örvera, sem og fjölbreytni vistkerfa og erfðafræðilega fjölbreytni innan tegunda.

Úttekt SÞ á vistkerfum (Millennium Ecosystem Assessment) frá árinu 2005 gaf til kynna að athafnir manna á síðastliðnum 50 árum hefðu breytt vistkerfum heimsins meira en á nokkru öðru skeiði í sögu mannkynsins. Tegundir útrýmast 50–100 sinnum hraðar en telst náttúrulegt. Þýðingarmestu þættirnir á bak við þessar tilhneigingar eru m.a. eyðing búsvæða, ágengar framandi tegundir, ósjálfbær nýting náttúruauðlinda, loftslagsbreytingar og mengun. Skýrsla SÞ leggur áherslu á mikilvægi líffræðilegrar fjölbreytni til þess að mannkynið lifi af og til að stuðla að velmegun okkar, velferð og ánægju.