Stök frétt

Mynd tekin af Facebook-síðu AFS
Umhverfisstofnun hefur tekið ákvörðun um útgáfu á starfsleyfi Arctic Sea Farm  hf. Arnarfirði. Um er að ræða sjókvíaeldi sem heimilar allt að 4.000 tonna lífmassa á hverjum tíma.

Framkvæmdin fór í mat á umhverfisáhrifum og birti Skipulagsstofnun álit vegna þessa þann 13. júlí 2020. Framkvæmdin rúmast bæði innan burðarþolsmats og áhættumats Hafrannsóknarstofnunar fyrir Arnarfjörð. Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að eldið muni hafa áhrif á aukningu vegna uppsöfnunar næringarefna undir og nálægt kvíum og verði talsvert neikvæð. Áhrifin muni ráðast af aðstæðum á hverjum stað og vera að mestu afturkræf með nægjanlegri hvíld svæða og ef eldi verði hætt. Í því ljósi telur Skipulagsstofnun mikilvægt að svæði séu hvíld nægjanlega og tilhögun eldisins stjórnist að raunástandi á eldissvæðum. Umhverfisstofnun veitti umsagnir í matsferli framkvæmdarinnar.

Að mati Umhverfisstofnunar geta áhrif uppsöfnunar næringarefna verið talsvert neikvæð á eldissvæðum en afturkræf og munu því ekki hafa varanlega áhrif á ástand sjávar og botndýralíf. Eldið er kynslóðaskipt og svæði hvíld á milli kynslóða þannig að botninn jafni sig á milli. Umhverfisstofnun bendir á að í starfsleyfi stofnunarinnar fyrir starfseminni eru ákvæði þess efnis að stofnunin geti einhliða frestað útsetningu seiða, bendi niðurstöður vöktunar til þess að umhverfisaðstæður séu óhagstæðar á eldissvæði og þarfnist frekari hvíldar. Gerð er krafa um vöktun svæða í starfsleyfi sem útfærðar eru í vöktunaráætlun rekstaraðila.

Tillaga að starfsleyfi var auglýst á tímabilinu 11. október 2021 til og með 9. nóvember 2021 þar sem hægt var að koma með athugasemdir vegna hennar. Athugasemdir bárust frá þremur aðilum vegna tillögunnar á auglýsingatíma og er þeim svarað í greinargerð. Greinargerð vegna útgáfunnar fylgir aftast í starfsleyfinu sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Tengd skjöl
Ákvörðun um útgáfu starfsleyfis Arctic Sea Farm hf. Arnarfirði
Starfsleyfi Arctic Sea Farm hf. Arnarfirði
Norrænt BAT
Athugasemdir Arnarlax ehf.
Athugasemdir Magna lögmenn
Athugasemdir Vesturbyggð
Endurútgefið burðarþolsmat og áhættumat erfðablöndunar