Stök frétt

Rjúpnaveiðitímabil ársins hefst næstkomandi föstudag en líkt og greint hefur verið frá hér á síðunni hefur leyfilegum veiðidögum verið fjölgað í alls 22 daga. Veiðimenn hafa verið hvattir til þess að gæta hófs í veiðum eins og undanfarin ár auk þess sem Umhverfisstofnun hefur minnt veiðimenn á að athuga hvort þeir hafi ekki örugglega endurnýjað veiðikortin áður en þeir ganga til rjúpna. Lögum samkvæmt ber öllum sem stunda veiðar að afla sér veiðikorts. Korthafi skal ætíð bera kortið á sér á veiðum og framvísa því sé þess óskað.

Umhverfisstofnun minnir jafnframt á eftirfarandi atriði sem rétt er að hafa í huga á rjúpnaveiðitímabilinu sem og við aðrar veiðar á villtum dýrum:

Hvar má veiða? Öllum íslenskum ríkisborgurum og erlendum ríkisborgurum með lögheimili á Íslandi eru dýraveiðar heimilar í þjóðlendum, á afréttum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað eignarrétt sinn til þeirra. Aðeins er heimilt að veiða á eignarlöndum með leyfi landeiganda. Líkt og undanfarin ár er þó óheimilt að veiða á stórum hluta Suðvesturlands – sjá mynd hér með fréttinni.
Veiðiaðferðir: Við veiðar á fuglum má eingöngu nota skotvopn sem skjóta má úr fríhendis frá öxl. Við veiðar er óheimilt að nota handhlaðnar fjölskotabyssur og hálfsjálfvirk skotvopn með skothylkjahólfum sem taka fleiri en tvö skothylki. Pinni á alltaf að vera við veiðar, hafi pinni verið tekinn úr skotvopni til að koma fleiri en tveimur skotum í skothylkjahólf telst skotvopnið ólöglegt við veiðar. Einnig er notkun sjálfvirkra skotvopna óheimil.
Vélknúin farartæki: Óheimilt er að nota vélknúin farartæki við veiðar. Einungis er heimilt að nota vélknúin farartæki, önnur en vélsleða, fjórhjól og önnur torfærutæki til þess að flytja veiðimenn til og frá veiðilendum og þá eingöngu á vegum og merktum vegslóðum. Þannig er notkun fjórhjóla og vélsleða við rjúpnaveiðar bönnuð. Skotvopn skulu vera óhlaðin meðan á akstri stendur og nær vélknúnu farartæki en 250 m. 
Sölubann á rjúpum og rjúpnaafurðum er enn í gildi. Óheimilt er að flytja út, bjóða til sölu eða selja rjúpur og rjúpnaafurðir, en með sölu er átt við hvers konar afhendingu gegn endurgjaldi. Sölubannið nær ekki til innfluttra rjúpna og rjúpnaafurða en innflytjanda og seljanda innfluttra ber að tryggja að innfluttar rjúpur og rjúpnaafurðir séu þannig merktar við innflutning og sölu að fram komi í hvaða landi þær eru upprunnar. Við hvetjum almenning ef grunur kviknar um sölu á rjúpum að benda Umhverfisstofnun eða lögreglu á ef fólk verður vart við sölu á rjúpum eða rjúpnaafurðum. Hér er hlekkur á ábendingar til okkar.

Texti með korti:

Svæðið markast í norðri af lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, Mosfellsbæ, austurhluta Mosfellsheiðar í Grímsnes- og Grafningshreppi og Skálafells og Skálafellshálsi í Grímsnes- og Grafningshreppi, Bláskógabyggð og Kjósarhreppi. Hið friðaða svæði í Skálafelli og Skálafellshálsi markast af Kjósarskarðsvegi (48) frá vegamótum við Þingvallaveg (360) að vegamótum við Meðalfellsveg (461) og þaðan að brú á Svínadalsá og er ánni síðan fylgt að mörkum Reykjavíkur um Svínaskarð. Norðurhluti svæðisins markast síðan af Þingvallavegi frá gatnamótum Kjósarskarðsvegar að Grafningsvegamótum og þaðan af línu sem dregin er í austur frá Grafningsvegamótum í Þingvallavatn. Svæðið markast í austri af Þingvallavatni og fylgir síðan Soginu og Ölfusá til sjávar.