Uppgjör 2019

Uppgjör losunarheimilda fyrir árið 2019

Allir íslenskir þátttakendur í viðskiptakerfinu gerðu upp losun sína innan tímamarka fyrir losun ársins 2019 innan ETS- kerfisins, eða fjórir flugrekendur og sjö rekstraraðilar í staðbundnum iðnaði. Heildarlosun í flugi sem fellur undir kerfið var 596.124 tonn CO2 ígilda, en í iðnaði var losunin 1.812.710 tonn af CO2 ígildum. Heildarlosun innan ETS kerfisins fyrir árið 2019 var því 2.408.834 tonn af CO2 ígildum.

Uppgerðar losunarheimildir jukust um 9,9%, en raunlosun íslenskra flugrekenda dróst saman um 37,6 % á milli áranna 2018 og 2019, sem útskýrist af færri þátttakendum í kerfinu. Árið 2018 var losunin 820.369 tonn af CO2 en var á síðasta ári 596.124 tonn af CO2. Fjórum flugrekendum bar að skila losunarskýrslu og voru þeir allir íslenskir. Losun frá flugi er þó háð takmörkunum að því leytinu til að hún er einungis losun innan EES svæðisins og tekur því ekki á heildarlosun flestra flugrekenda, þar sem t.d. Ameríkuflug er ekki innan gildissviðs kerfisins eins og er. Heildarlosun allra flugrekenda innan ETS kerfisins var 68,14 milljón tonn CO2 árið 2019.

Losunin í iðnaði dróst lítillega saman á milli ára, eða um 2,26 %, úr 1.854.715 tonnum af CO2 árið 2018 í 1.812.710 tonn af CO2 árið 2019. Jafnmargir rekstraraðilar í iðnaði gerðu upp heimildir sínar fyrir árið 2019 og árið á undan, eða sjö talsins. Heildarlosun allra rekstraraðila í staðbundinni starfsemi innan ETS kerfisins var 1,527 milljarðar tonna CO2 árið 2019.

Heildarlosun flugrekenda og rekstraraðila sem að falla undir Ísland minnkaði því um tæp 10%, eða úr 2.675.084 tonnum CO2 ígilda niður í 2.408.834 tonn CO2 ígilda. Hins vegar jókst fjöldi losunarheimilda sem voru gerðar upp um 26% þar sem munur var á losun og uppgjöri fyrir árið 2018.

Innan ETS kerfisins í heild sinni dróst losun saman um 8,7% miðað við losun árið 2018, þar sem 9% samdráttur var í losun frá staðbundnum iðnaði en 1% aukning í losun frá flugsamgöngum.

Framkvæmdastjórn ESB hefur birt lista yfir alla þá flugrekendur og rekstraraðila sem hafa gert upp losun sína. Má finna listann hér: https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationComplianceMgt.do

Á myndunum hér að neðan má sjá raunlosun gróðurhúsalofttegunda (CO2) frá staðbundnum iðnaði og flugsamgöngum, og síðan uppgerðar losunarheimildir sem féllu undir viðskiptakerfið og var í umsjón Íslands.

Heildarlosun flugrekenda sem falla undir Ísland með raunlosun sem féll undir gildissvið ETS 2013-2019

Heildarlosun rekstraraðila sem falla undir Ísland með raunlosun sem féll undir gildissvið ETS 2013-2019*

*Rétt er að taka fram að losun Verne Holdings er um 0,002% af heildarlosun rekstraraðila.

 

Samanburður á losun í flugi og iðnaði sem féll undir gildissvið ETS 2013-2019


Fjöldi losunarheimilda frá flugstarfsemi sem gerðar voru upp í skráningarkerfi með losunarheimildir 2013-2019