Stök frétt

Ársskýrsla Umhverfisstofnunar fyrir árið 2022 er komin út.

Í skýrslunni má finna:

  • Umfjöllun um stóra áfanga
  • Lykiltölur um ástand umhverfisins og árangur
  • Verkefni ársins á tímalínu
  • Samantekt um fjármál
  • Rýni á innra umhverfisstarf stofnunarinnar
  • Ávarp forstjóra

Vatnaáætlun, Svansmerkið og starfsstöð á Mývatni

Í skýrslunni er farið yfir þrjú stór verkefni sem einkenndu árið.

Fyrsta vatnaáætlun Íslands var staðfest í apríl 2022. Hún markar tímamót í innleiðingu vatnatilskipunar Evrópusambandsins á Íslandi. Vatnaáætlunin er mikilvægt stýritæki sem rammar inn samvinnu og stefnu stjórnvalda, aðgerðir, vöktun og önnur mikilvæg skref til að stuðla að verndun vatnsauðlindarinnar á Íslandi til ársins 2027.

Árið 2022 náði þekking Íslendinga á Svansmerkinu sögulegu hámarki og mælist nú um 93%. Umsóknum um Svansleyfi og framboði Svansvottaðra vara á Íslandi fjölgar stöðugt.

Gígur - nýtt sameiginlegt húsnæði Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs, Landgræðslunnar og Náttúrufræðirannsóknarstöðvarinnar í Mývatnssveit var opnað á Skútustöðum í Mývatnssveit þann 30. maí. Gígur skapar spennandi tækifæri til að efla og styrkja náttúruvernd, nýsköpun og byggð á svæðinu.

Lykiltölur um umhverfið

Í ársskýrslunni eru dregnar fram ýmsar lykiltölur sem gefa vísbendingu um ástand umhverfisins. Til dæmis:

  • 28% friðlýstra svæða hafa útgefna stjórnunar- og verndaráætlun
  • 62% samdráttur í styrk svifryks á Grensásvegi frá 2010
  • 6% aukning í losun gróðurhúsalofttegunda frá 1990
  • 667 kg af heimilisúrgangi fellur til á íbúa ári


Skoða Ársskýrslu 2022