Stök frétt

Mynd: Daniel Sinoca - Unsplash
Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir fyrirtækið Icelandic Land Farmed Salmon ehf. í Friðarhöfn, Vestmannaeyjum. Um er að ræða seiðaeldisstöð með allt að 199 tonna hámarkslífmassa á hverjum tíma. Fráveituvatn verður hreinsað í tromlusíu áður en því er veitt í fráveitukerfi sveitarfélagsins.

Framkvæmdin fellur ekki undir lög nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana og er því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Þó var fjallað um seiðaeldið í umhverfismatsskýrslu fyrirtækisins fyrir fyrirhugaða eldisstöð í Viðlagafjöru, Vestmannaeyjum.

Að mati Umhverfisstofnunar eru helstu áhrif vegna eldisins losun næringarefna bæði á föstu og uppleystu formi. Áætluð losun næringarefna verður undir þeim mörkum sem almennt er miðað við varðandi losun í sjó með þeirri hreinsun sem fyrirtækið hyggst notast við. Hægt er að endurskoða fyrirkomulag fráveitu frá eldinu og gera auknar kröfur bendi mælingar til að hreinsun sé ábótavant.

Athugasemdir við starfsleyfistillöguna skulu vera skriflegar og sendar Umhverfisstofnun (ust@ust.is) merkt UST202211-240. Umsagnir verða birtar við útgáfu nema annars sé óskað. Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 30. apríl 2023. Greinargerð mun fylgja starfsleyfi við útgáfu sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Tengd skjöl
Umsókn um starfsleyfi
Tillaga að starfsleyfi
Umhverfismatsskýrsla ILFS ehf. í Vestmannaeyjum