Stök frétt

Mynd: Veiðitímabil á helsingja í A- og V-Skaftafellssýslum hefst 10. september / Unsplash

Fuglaflensu hefur verið vart í helsingjum á Suðausturlandi frá komu þeirra í vor. Flensan virðist hafa ágerst þegar líða tók á sumar og nokkur fjöldi tilkynninga barst um sjúka og dauða fugla á svæðinu. 

Á Bretlandseyjum, vetrarstöðvum íslenska og grænlenska helsingjastofnsins, varð vart við töluverðan fugladauða vegna fuglaflensu veturinn 2021-2022. Grænlenski farstofninn hefur viðkomu á Íslandi og við talningar á honum í vor á NV-landi benti ekki til þess að fuglaflensa hafi herjað illa á stofninn. Hins vegar gáfu ábendingar frá almenningi og vísindamönnum um fjölda dauðra helsingja síðari part sumars 2022 vísbendingu um að íslenski varpstofninn á Suðausturlandi væri að fara illa út úr fuglaflensunni.

Rannsókn á fugladauða  fór fram dagana 22. og 23. ágúst 2022 og 5. og 6. september. Gengið var um þéttbýl helsingjasvæði og einnig var notast við flygildi (seinni umferð). Talningar voru framkvæmdar á fjölda lifandi fugla, sjúkra fugla og dauðra.

Bráðabirgðaniðurstöður frá Náttúrustofu Suðausturlands staðfesta að flensan geisar enn á svæðinu. Í heildina hafi fundist 45 dauðir helsingjar í Sveitarfélaginu Hornafirði.

  • Í fyrri umferð, dagana 22.-23. ágúst, fundust í heild 41 dauður helsingi.
  • Í síðari umferðinni, 5. og 6. september, fundust 4 dauðir. 7 helsingjar sáust sem virtust vera veikir.

Náttúrustofan bendir á að það beri að túlka niðurstöðurnar varlega þar sem sveitarfélagið sé víðfeðmt og takmarkaður tími hafi verið fyrir hendi.

Ekki hefur tekist að meta umfangið nákvæmlega en verið er að rýna niðurstöðurnar, m.a. út frá fjölda dauðra merktra helsingja.

Þann 10. september hefst veiðitímabil á helsingja í A- og V-Skaftafellssýslum.

Umhverfisstofnun beinir þeim tilmælum til veiðimanna að vera á varðbergi varðandi sjúka og dauða fugla. Í því sambandi bendir Umhverfisstofnun á síðu Matvælastofnunar þar sem finna má upplýsingar um fuglaflensu. Þar má finna leiðbeiningar um hvað skal gera ef villtur fugl finnst dauður eða veikur og grunur er um fuglaflensu. 

Veiðimenn með veiðihunda og aðrir hundaeigendur eru hvattir til að hafa hunda sína í taumi svo þeir komist síður í snertingu við dauða fugla.