Stök frétt

Mynd tekin af Facebook-síðu AFS

Umhverfisstofnun hefur unnið tillög að breytingu á starfsleyfi Arctic Sea Farm hf. í Patreks- og Tálknafirði.

Um er að ræða breytingu á eldiðssvæði, hvíldartíma og heimild til notkunar á ásætuvörnum nótapokum. Tillagan gerir ráð fyrir að svæðið við Kvígindisdal stækki frá núverandi leyf. Tillagan gerir einnig ráð fyrir að hvíldartími verði styttur úr 6 mánuðum í 90 daga og rekstaraðila verði heimilt að nota nótapoka með ásætuvörnum.

Skipulagsstofnun birti ákvörðun um matsskyldu vegna breytinga á svæði og hvíldartíma þann 8. nóvember 2021 þar sem niðurstaðan var að breytingarnar þyrftu ekki í mat. Niðurstaðan var að með hliðsjón af eðli þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru frá núgildandi leyfum og að teknu tilliti til fyrirliggjandi gagna, þ.m.t. þeirra umsagna sem bárust, telur Skipulagsstofnun ólíklegt að breyting á hvíldartíma og staðsetningu eldissvæða komi til með að að auka hættu á slysasleppingum eða auka álag á villta laxfiska vegna laxalúsar eða sjúkdóma miðað við það sem gert var ráð fyrir í matsferli en Skipulagsstofnun leggur áherslu á áframhaldandi vöktun laxfiska í Patrekfirði. Þá telur stofnunin að áhrif á aðra umhverfisþætti, s.s. siglingar, fugla og ásýnd, verði minniháttar en lögð er áhersla á skýrar merkingar eldiskvía og að í starfsleyfi verði kveðið á um vöktun á fuglalífi á eldissvæðinu við Vatneyri. Við færslu og stækkun á eldissvæðum munu áhrif á landslag og ásýnd færast til en verða sambærileg því sem áður var.

Skipulagsstofnun birti ákvörðun um matsskyldu vegna notkunar ásætuvarna þann 31. mars 2022 þar sem niðurstaðan var að framkvæmdin þyrftu ekki í mat. Að mati Skipulagsstofnunar kunna áhrif af notkun koparoxíðs sem ásætuvarnar fyrst og fremst að felast í hugsanlegri uppsöfnun kopars í botnseti sem getur haft skaðleg áhrif á botndýralíf og ástand sjávar á tilteknum svæðum. Styrkur kopars í seti í Patreks- og Tálknafirði hefur mælst á bilinu 26,9-45,4 mg/kg, sbr. vöktun á eldissvæðum Arctic Sea Farm við Hvannadal og Kvígindisdal árið 2019 sem og á eldissvæðum Arnarlax við Eyri árin 2018 og 2020 og Laugardal árið 2019. Styrkur undir 70 mg/kg flokkast sem lág eða mjög lág gildi samkvæmt reglugerð um mengun vatns en þar eru sett umhverfismörk fyrir málma í sjávarseti hér við land.

Umhverfisstofnun tekur undir álit Skipulagsstofnunar og bendir á að í tillögu að starfsleyfi stofnunarinnar fyrir starfseminni eru ákvæði þess efnis að stofnunin geti einhliða frestað útsetningu seiða, bendi niðurstöður vöktunar til þess að umhverfisaðstæður séu óhagstæðar á eldissvæði og það þarfnist frekari hvíldar. Gerð er krafa um vöktun svæða í starfsleyfi ásamt vöktun á kopar sem útfærð eru í vöktunaráætlun rekstaraðila sem fylgir auglýsingu. 

Athugasemdir við starfsleyfistillöguna skulu vera skriflegar og sendar Umhverfisstofnun (ust@ust.is) merkt UST202104-314. Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 19. maí 2022. Greinargerð mun fylgja starfsleyfi við útgáfu sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Tengd skjöl