Stök frétt

Mynd: Daníel Freyr Jónsson
Umhverfisstofnun hefur borist fjöldi umsókna um leyfi til aksturs utan vega að gosstöðvunum í Geldingadölum. Samkvæmt ákvæðum 31. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd er bannað að aka vélknúnum ökutækjum utan vega. Þó er heimilt, skv. 2. mgr. ef nauðsyn krefur að aka vélknúnum ökutækjum utan vega m.a. vegna björgunarstarfa, lögreglustarfa, sjúkraflutninga, rannsókna og landmælinga enda sé ekki unnt að vinna viðkomandi störf á annan hátt. Þá er heimilt ef nauðsyn krefur og með sérstöku leyfi Umhverfisstofnunar að aka vélknúnum ökutækjum utan vega vegna kvikmyndagerðar sé ekki unnt að vinna viðkomandi störf á annan hátt.

Fyrstu vikurnar eftir að eldgosið hófst var ekið að gosinu um leið sem lá inn í Meradali. Þar afmörkuðu viðbragðsaðilar bílastæði á dalsbotninum, þaðan sem stuttur gangur var að gosstöðvunum. Bílastæðið er nú komið undir hraun og hrauntungur hafa sameinast, svo ófært er að gosinu úr Meradölum. Viðbragðsaðilar hafa því undanfarna viku ekið aðra leið sem liggur um Einihlíðar. Sú leið er mjög torfarin og í  hliðarhalla og er því aðeins fyrir vana ökumenn á vel útbúnum ökutækjum.  Leiðin liggur einnig um mjög viðkvæmt svæði og hefur landið þegar töluvert látið á sjá vegna ágangs. 
Umhverfisstofnun hefur, í ljósi aðstæðna, tekið ákvörðun um að veita fjölmiðlum, sem uppfylla ákvæði  2. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011, fyrir sitt leiti leyfi til aksturs utan vega vegna kvikmyndatöku sem sjá má hér að neðan. Heimildin nær til ritstýrðra fjölmiðla sem miðla upplýsingum til almennings og gegna þannig mikilvægu hlutverki. Það skal þó árétta að akstur vegna almannavarna á vegum lögreglu, björgunarsveita og sjúkraflutninga skal alltaf vera í forgangi. 
Allir fjölmiðlar sem hyggjast aka að gosinu um Einihlíðar skulu skrá sig í skráningarform hér að neðan.

Leyfi fyrir fjölmiðla vegna aksturs utan vega að gosstöðvunum

Á grundvelli 2. mgr. 31. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 heimilar Umhverfisstofnun fjölmiðlum, sbr. 2. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011, fyrir sitt leiti akstur utan vega að gosstöðvum í Geldingadölum eftir leið um Einihlíðar vegna kvikmyndatöku sé ekki unnt að vinna viðkomandi störf á annan hátt. 
Merktar gönguleiðir eru að gosstöðvunum og skulu þær almennt notaðar. Þessi  heimild skal aðeins nýtt ef búnaður til kvikmyndatöku er of þungur til að hægt sé að bera hann á tökustað. 


Heimildin er bundin eftirfarandi skilyrðum: 

  • Allar ferðir skulu tilkynntar til vettvangsstjórnar á svæðinu og skal fylgja fyrirmælum hennar í hvívetna. 
  • Vettvangsstjórn er heimilt að takmarka eða loka fyrir aðgengi að svæðinu, s.s. vegna öryggis, veðurs, aðstæðna eða fjölda bíla á svæðinu. 
  • Ökutæki sem notuð eru við verkefni skulu vera að lágmarki á 44“ dekkjum og hleypa skal úr dekkjum til að takmarka ummerki eftir aksturinn. 
  • Ökumenn skulu hafa reynslu af akstri við krefjandi aðstæður. 
  • Aðeins skal nota þessa heimild ef brýna nauðsyn ber til. 
  • Takmarka skal fjölda ferða og farartækja eins og kostur er.
    • Hverjum aðila er aðeins heimilt að aka leiðina einu sinni fram og til baka á dag.
    • Allar ferðir skulu skráðar á heimasíðu Umhverfisstofnunar 


Ákvörðun þessi varðar umsækjendur sem sótt hafa um sérstakt leyfi til aksturs utan vega sbr. 2. mgr. 31. gr. laga um náttúruvernd og aðra sem falla undir skilyrði leyfisins. 

Ákvörðunin gildir til 26. maí 2021. Umhverfisstofnun mun breyta ákvörðuninni ef aðstæður á svæðinu breytast. 

Skráningarform