Stök frétt

Í dag fengu Reitir afhent leyfi fyrir fyrstu Svansvottuðu endurbætur á húsnæði á Norðurlöndunum. Um er að ræða endurbætur á skrifstofuhúsnæði Umhverfisstofnunar við Suðurlandsbraut 24 sem er í eigu Reita. Andri Þór Arinbjörnsson, framkvæmdastjóri eignaumsýslusviðs Reita, tók við leyfinu frá Guðmundi Inga Guðbrandssyni, umhverfis- og auðlindaráðherra.

„Þetta er frábær áfangi sem ég vona að sé bara byrjunin á því sem koma skal almennt í endurbótum á byggingum. Byggingargeirinn útheimtir mikinn efnivið og auðlindir og það er mikilvægt að við förum vel með þær, endurnýtum það sem við getum og komum öðru í endurvinnslu. Að lágmarka áhrif framkvæmda á umhverfi og heilsu er bæði gott fyrir okkur og náttúruna í heild.“ segir Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

„Við erum afar stolt af þessu og tökum hlutverk okkar sem fyrirmynd mjög alvarlega. Þetta er fordæmisgefandi og sýnir að þetta er hægt. Það var okkur mikilvægt að nýta það sem hægt var að nýta áfram og að hugsað sé um umhverfið og heilsu starfsfólks við val á nýju byggingarefni og innanstokksmunum,“ segir Sigrún Ágústsdóttir forstjóri Umhverfisstofnunar.

„Svansvottun húsnæðis Umhverfisstofnunar er merkur áfangi. Vottunin er til marks um metnað til að beita sér fyrir umbótum í umhverfismálum þegar kemur að byggingum. Reitir óska Umhverfisstofnun til hamingju með endurnýjað húsnæði og þakka fyrir gott samstarf um þetta samvinnuverkefni Reita og Umhverfisstofnunar“ segir Andri Þór Arinbjörsson, framkvæmdastjóri eignaumsýslusviðs hjá Reitum fasteignafélagi.

Viðmið Svansins fyrir endurbætur eru umfangsmikil þar sem markmiðið er að lágmarka áhrif framkvæmda á umhverfi og heilsu. Svansvottunin tryggir gæði byggingarinnar meðal annars með betri innivist sem er tryggð með ströngum kröfum á efnainnihald byggingavara. Í Svansvottun er einnig lögð áhersla á endurnotkun byggingarefna og að úrgangur fari í endurvinnslufarveg.

Endurbæturnar og aðrar Svansvottaðar framkvæmdir hafa haft jákvæð áhrif á íslenska birgja, þar sem úrval af vottuðum og samþykktum byggingarefni hefur aukist sýnilega síðustu ár.

Sem dæmi um árangur sem náðist í framkvæmdunum við Suðurlandsbraut 24 má nefna:

  • Flokkunarhlutfall byggingarúrgangs var 94,4% á framkvæmdatíma
  • Áætlað er að notkun loftræsikerfis með hitaendurvinnslu muni draga úr orkunotkun um 40%
  • Öll málning og sparsl sem var notað var umhverfisvottað
  • Álrimlar, korkflísar og fleiri byggingarhlutir voru notaðir áfram
  • Veglegt barnaherbergi var sett upp til að bæta aðstöðu starfsmanna

 

UM REITI
Reitir bjóða framsýnum fyrirtækjum klæðskerasniðið atvinnuhúsnæði til leigu. Starfsemi félagsins felst í eignarhaldi, útleigu og umsýslu atvinnuhúsnæðis sem er að stærstum hluta verslunar- og skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Reitir byggja á arfleifð umsvifa sem hófst með byggingu Kringlunnar árið 1987. Innan eignasafnsins eru nú um 135 fasteignir, samtals um 440.000 fermetrar að stærð, auk metnaðarfullra þróunarverkefna. Á síðari árum hafa Reitir hlúð að sögufrægum byggingum og staðið þannig vörð um íslenskan menningararf á sama tíma og horft er til sjálfbærrar framtíðar, m.a. með grænum leigusamningum við fjölda viðskiptavina.