Stök frétt

Vegna Covid-19 eru skiptiborð og móttaka Umhverfisstofnunar lokuð. Alltaf má þó senda fyrirspurnir á ust@ust.is auk þess sem símatími er milli kl. 10:00 og 12:00 á virkum dögum. Ef þú telur brýnt að ná sambandi við okkur í síma fylgja hér símanúmer forstjóra og teymisstjóra, sem hægt er að ná sambandi við frá mánudegi til föstudags frá kl. 10-12:

Forstjóri: 5912051

Teymi loftslags og loftgæða, 591-2065

Teymi græns samfélags, 591-2024

Teymi lífríkis og veiðistjórnunar, 591-2102

Teymi efnamála, 591-2013

Teymi mengunareftirlits, 591-2040

Teymi hafs og vatns, 591-2063

Teymi þjóðgarðs og náttúruverndar suður, 591-2134

Teymi náttúruverndar norður, 591-2136

Teymi friðlýsinga og áætlana, 591-2111

Teymi starfsleyfa og umsagna, 591-2038

Teymi gæða, gagna og upplýsinga, 591-2035

Teymi rekstrar og fjármála, 591-2039

Loks er vakin athygli á gagnagátt og þjónustugátt á heimasíðu Umhverfisstofnunar.

Veiðimenn geta áfram endurnýjað veiðikort sín á ust.is/veidimenn.

Til nánari skýringar fyrir þá sem vilja hafa samband en eru óvissir hvert skuli leita má benda á að Teymi Lífríkis- og veiðistjórnunar fjallar um t.d. hreiður hafarna og fálka um fálka sem njóta sérstakrar verndar, einnig CITES leyfi, leyfi til innflutnings framandi tegunda, veiðimál, afgreiðslu veiðikorta, sölu hreindýraleyfa, skotvopna- og veiðikortanámskeið ofl.

Þá er ekki víst að allir átti sig á að Teymi Græns samfélags sér um úrgangsmál og hollustuhætti. Hollustuhættir:  málaflokkur sem stuðlar að framkvæmd hollustuverndar og samræmingu heilbrigðiseftirlits í landinu. Innan málaflokksins er áhersla m.a. á: hávaða, innivist, leiksvæði og sund- og baðstaði.

Úrgangsmál: sá hluti úrgangsmála sem er hjá teyminu snýr að tölfræði úrgangs á Íslandi, flutningi úrgangs, ráðgefandi áliti, hvalreka auk þeirra verkefna sem snúa að úrgangsforvörnum.