Stök frétt

Umhverfisstofnun tók ákvörðun um útgáfu starfsleyfis fyrir landeldi Samherja fiskeldi ehf. til framleiðslu á allt að 3.000 tonnum af laxi og/eða bleikju á ári að Stað í Grindavík þann 24. ágúst 2018. Starfsleyfið öðlaðist gildi við afhendingu Matvælastofnunar 4. desember 2019 og gildir til 24. ágúst 2034.

Starfsleyfið byggir á skilyrðum á grundvelli reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit sem sett er með stoð í 5. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998. Starfsleyfi Umhverfisstofnunar tekur á mengunarþætti eldisins og gerir ítarlegar kröfur um takmörkun á mengun, eftirlit og mælingar á starfstíma.

Umhverfisstofnun auglýsti tillögu að starfsleyfinu á vefsíðu stofnunarinnar þann 29. júní 2018 og var frestur til að skila inn athugasemdum til og með 30. júlí 2018. Tillagan var send til Matvælastofnunar, Skipulagsstofnunar, Hafrannsóknarstofnunar, Landsambands fiskeldisstöðva, Landsambands veiðifélaga og annarra. Tillagan var einnig send á Grindavíkurbæ þann 29. júní 2018 og óskað eftir því að hún yrði auglýst á heimasíðu og væri aðgengileg hjá sveitarstjórn. Áður en tillagan að starfsleyfinu var auglýst hafði heilbrigðisnefnd Suðurnesja verið gert viðvart um málið.

Umhverfisstofnun barst engin athugasemd við tillöguna á auglýsingatíma en greinargerð um vinnslu fylgir með starfsleyfinu í samræmi við 6.gr. rg. nr. 550/2018.

Ákvörðun Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar skv. 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Tengd skjöl:
Umsókn um starfsleyfi
Ákvörðun um útgáfu, starfsleyfi og greinargerð
Ákvörðun um matsskyldu – Skipulagsstofnun
Vöktunaráætlun