Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur gefið út nýtt starfsleyfi fyrir Langanesbyggð fyrir urðunarstað sveitafélagsins við Bakkafjörð til urðunar á allt að 200 tonnum af úrgangi árlega.

Starfsleyfistillagan var auglýst á tímabilinu 7. nóvember til 7. desember 2017 og var gefinn kostur á að koma með skriflegar athugasemdir við tillöguna. Athugasemdir bárust. Við útgáfu starfsleyfisins var að hluta til tekið tillit til þessara athugasemda og var greinum 1.1 og 3.2 í auglýstri tillögu breytt lítilsháttar. Nánari upplýsingar um athugasemdirnar og viðbrögð Umhverfisstofnunar við þeim er að finna í greinargerð með útgáfunni sem birt er sem fylgiskjal með starfsleyfinu.

Starfsleyfið er gefið út í samræmi við lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir og lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.

Auglýsing þessi er birt á fréttasvæði Umhverfisstofnunar en auk þess í sérstökum dálki fyrir opinberar birtingar á starfsleyfum sem stofnunin gefur út.

Ákvörðun Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar skv. 65. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

 

Tengd skjöl