Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur gefið út losunarleyfi vegna gróðurhúsalofttegunda fyrir PCC BakkiSilicon hf. Rekstraraðila er veitt leyfi til losunar á gróðurhúsalofttegundum vegna framleiðslu á hrákísli auk heimilda að sækja um úthlutun á endurgjaldslausum losunarheimildum í samræmi við I.viðauka laga nr.70/2012 um loftslagsmál.

Losun gróðurhúsalofttegunda PCC BakkiSilicon hf. fellur undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir (ETS) sem er samevrópskt kvótakerfi með heimildir til losunar á gróðurhúsalofttegundum fyrir ákveðna iðnaðarstarfsemi og flugstarfsemi. Ísland tekur þátt í viðskiptakerfinu til að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna. Innan viðskiptakerfisins er settur kvóti og unnið að minnkun losunar frá iðnaðarferlum. Markmið Evrópusambandsins ásamt Noregi og Íslandi er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 43% árið 2030 miðað við losun árið 2005 hvað varðar losun frá iðnaðarferlum.

Rekstraraðilum er falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir ber að hafa losunarleyfi, vakta losun frá starfstöð sinni og skila árlega vottaðri skýrslu um losun gróðurhúsalofttegund frá starfstöðinni.

Samhliða útgáfu losunarleyfis hefur Umhverfisstofnun samþykkt vöktunaráætlun PCC BakkiSilicon hf. þar sem fram kemur hvernig losun gróðurhúsalofttegunda frá starfseminni skuli vöktuð.

Losunarleyfið öðlast þegar gildi og er ótímabundið, en skal vera endurskoðað af Umhverfisstofnun eigi sjaldnar en á fimm ára fresti og gerðar á því breytingar, ef þörf er. Ákvörðun Umhverfisstofnunar um útgáfu losunarleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Ítarlega er fjallað um meðhöndlun málsins í greinargerð sem fylgir losunarleyfinu.