Stök frétt

Umhverfisstofnun í samstarfi við Reykjavíkurborg hefur undanfarið unnið að gerð verndar- og stjórnunaráætlana fyrir 3 friðlýst svæði í Reykjavík, Fossvogsbakka, Háubakka og Laugarás. Tillögur að verndar- og stjórnununaráætlunum eru hér með lagðar fram til kynningar.

Fossvogsbakkar voru friðlýstir sem náttúruvætti árið 1999. Markmið friðlýsingarinnar er að vernda hin svokölluðu Fossvogslög sem eru fágætar jarðmyndanir í jarðsögu Reykjavíkur og landsins alls og lýsa ástandi í lok ísaldar fyrir 11.000 árum. Fossvogslögin eru með þekktari og best varðveittustu jökulbergs- og sjávarsetlögum frá lokum ísaldar á Íslandi. Þau eru minnisvarði um loftslagsbreytingar, landslagsmyndun, sjávarstöðubreytingar og lífríki á grunnsævi. Einstakt er að jarðminjar sem þessar séu jafn aðgengilegar og sýnilegar of Fossvogslögin og hafa þau því mikilvægt rannsóknar og fræðslugildi. Svæðið hefur verið skráð á appelsínugulan lista Umhverfisstofnunar yfir svæði í hættu frá árinu 2010, en á þann lista eru skráð þau svæði sem stofnunin telur að séu undir töluverðu álagi og fylgjast þurfi vel með og bregðast við á ýmsan hátt. 

Háubakkar, innst í Elliðavogi, voru friðlýstir sem náttúruvætti árið 1983. Markmið friðlýsingarinnar er m.a. að varðveita jarðmyndanir svæðisins í núverandi mynd, en á svæðinu er að finna þykk setlög sem bera merki um áhrif loftslagsbreytinga á ísöld. Í setlögunum er m.a. að finna þykkt surtarbrandslag. Setlögin í Háubökkum tilheyra svokölluðum Elliðavogslögum sem mynduðust að öllum líkindum á löngu tímabili sem hófst fyrir meira en 300 þúsund árum og vörðu í a.m.k. 100 þúsund ár. Vísbendingar eru um að sjávarstaða hafi verið breytileg á þeim tíma er setlögin mynduðust þar sem bæði er um að ræða sjávar- og þurrlendisset. Svæðið hefur verið skráð á appelsínugulan lista Umhverfisstofnunar yfir svæði í hættu frá árinu 2010. 

Laugarás, efst á Laugarásholti, var friðlýstur sem náttúruvætti árið 1982. Ástæða friðlýsingarinnar var vilji til að halda opnu svæði þar sem unnt er að skoða jökulrispað berg, en á svæðinu eru grágrýtisklappir sem eru í senn jökulsorfnar og bera ummerki um hæstu sjávarstöðu við lok ísaldar í Reykjavík. Töluverðar breytingar hafa orðið á svæðinu undanfarna áratugi, einkum m.t.t. gróðurfars, en sá holtagróður sem einkenndi svæðið hefur að mestu vikið fyrir lúpínu, trjágróðri og grasi. Árið 2010 var svæðið skráð á appelsínugulan lista Umhverfisstofnunar yfir svæði í hættu, en árið 2012 var svæðið fært yfir á rauðan lista. Á þeim lista eru svæði sem eru í verulegri hættu að tapa verndargildi sínu eða hafa tapað því að hluta. 

Markmiðið með gerð verndar- og stjórnunaráætlana fyrir svæðin þrjú er að leggja fram stefnu um verndun svæðanna og hvernig viðhalda skuli verndargildi þeirra. Frestur til að skila inn athugasemdum er til fimmtudagsins 16. apríl 2015. Hægt er að skila inn athugasemdum eða senda póst til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veitir Hildur Vésteinsdóttir eða í síma 591-2000.

Tengd gögn