Stök frétt

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 2015 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, verndarsvæði Mývatns og Laxár, Friðland að Fjallabaki, sunnanverða Vestfirði, Geysi og Gullfoss svo og Hornstrandir. 

Starfstímabil 

Um er að ræða tímabundin 100% störf en starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í byrjun maí og síðustu ljúka störfum í september. Sjá nánari upplýsingar um hvert svæði og starfstímabilin hér að neðan. 

Helstu verkefni 

Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða hafi gild skyndihjálparréttindi. Boðið verður upp á skyndihjálparnámskeið fyrir landverði í vor. 

Hæfniskröfur og starfskjör 

Umsækjendur sem lokið hafa landvarðanámskeiði ganga fyrir um störf. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni lagðar til grundvallar við val á starfsfólki: 

  • Reynsla af landvörslustörfum eða áþekk reynsla 
  • Þekking á viðkomandi svæði 
  • Kunnátta í íslensku, ensku og norðurlandamáli. Frekari tungumálakunnátta er kostur 
  • Ökuréttindi 
  • Hreint sakarvottorð 
  • Reynsla af útivist og náttúrutúlkun er kostur 
  • Lipurð í mannlegum samskiptum og frumkvæði 
  • Æskilegt að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri 

Að auki eru þær kröfur gerðar til umsækjenda um störf í Friðlandi á Fjallabaki og á Hornströndum að viðkomandi hafi starfað sem landvörður a.m.k. í tvö sumur og/eða hafi haldgóða þekkingu á aðstæðum á svæðinu. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambandsins. 

Umsóknarfrestur 

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015. Í umsókn þarf að koma fram hvaða svæði verið er að sækja um eða forgangsröðun þar um. Æskilegt er að umsóknum sé skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum fyrir störfin sem hægt er að nálgast í móttöku Umhverfisstofnunar að Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Umsóknir skulu sendar á netfangið ust@ust.is eða á Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Einnig er rafræn umsókn á vef Umhvefisstofnunar.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Um svæðin og starfstímabil 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. 

Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli fer starfsemin fram á utanverðu Snæfellsnesi, ströndinni við Stapa og Hellna (þar er gestastofa) og í Búðahrauni. Landverðir hafa búsetu að Gufuskálum. Næsti yfirmaður landvarða í þjóðgarðinum er Guðbjörg Gunnarsdóttir þjóðgarðsvörður, sem veitir nánari upplýsingar um störfin á Snæfellsnesi í síma 436 6860. Ráðið verður í störf á tímabilinu 16. maí til 30. september. 

Verndarsvæði við Mývatn og Laxá. 

Landverðir starfa í gestastofu Umhverfisstofnunar í Reykjahlíð og á vernduðum svæðum við Mývatn og Laxá svo sem að Skútustöðum, Dimmuborgum, Hverfjalli (Hverfelli), varplandi norðan Mývatns og Kálfaströnd og Seljahjallagili. Landverðir hafa búsetu í Belg. Næsti yfirmaður landavarða í Mývatnssveit er, Davíð Örvar Hansson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 464 4460. Ráðið verður í störf á tímabilinu 21. apríl til 26. september. 

Suðurland – Friðland að Fjallabaki. 

Aðsetur landvarðar verður í Landmannahelli og megin starfssvæðið er Friðland að Fjallabaki. Næsti yfirmaður landvarðar er Jón Björnsson, sem veitir nánari upplýsingar um starfið, í síma 591 2000. Ráðið verður í starf á tímabilinu 20. júní til 14. ágúst. 

Sunnanverðir Vestfirðir – Vatnsfjörður. 

Aðsetur landvarðar er að Brjánslæk og megin starfssvæði eru friðlandið Vatnsfirði og náttúruvættin Surtarbrandsgil og Dynjandi. Næsti yfirmaður landvarðar er Hákon Ásgeirsson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Ráðið verður í starf á tímabilinu 14. júní til 16. ágúst. 

Hornstrandir. 

Aðsetur landvarðar er annars vegar á Hesteyri og hins vegar í Höfn í Hornvík og fer starfsemin fram í friðlandinu öllu. Næsti yfirmaður landvarðar er sérfræðingur á Hornstrandarfriðlandinu en Jón Björnsson veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Ráðið verður í starf á tímabilinu 20. júní til 7. ágúst. 

Geysir og Gullfoss. 

Landverðir starfa á Geysissvæðinu, við Gullfoss og á Hveravöllum. Næsti yfirmaður landvarða er Linda Guðmundsdóttir sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 591 2000. Ráðið verður störf á tímabilinu 9. maí – 18. september.