Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur eftirlit með markaðssetningu efna, efnablandna og hluta sem falla undir efnalög nr. 61/2013. Stofnuninni ber að kanna varnaðarmerkingar hættulegra efnavara þar sem sjónum var sérstaklega beint að hættulegustu vörunum sem standa almennum neytendum til boða í verslununum. Einnig skal athugað hvort öryggisblöð eru í boði fyrir þá sem nota vörurnar í atvinnuskyni og hvort ólöglegar vörur eru til sölu. 

Nýverið fór Umhverfisstofnun í eftlit sem náði til 15 verslana og heildsala auk eins framleiðanda. Meðal fyrirtækjanna sem hér um ræðir eru öll þau umsvifamestu á þessum markaði og er markaðshlutdeild þeirra yfir 90%. 

Eftirlitið náði til eftirfarandi fyrirtækja: 

 • Álfaborg 
 • Bauhaus 
 • BYKO 
 • Dan-Inn 
 • Einar Ágústsson og Co. 
 • Flügger 
 • Hegas 
 • Húsasmiðjan 
 • K. Richter 
 • Málning hf. 
 • Málningarverslun Íslands 
 • Múrbúðin 
 • Sérefni 
 • Slippfélagið 
 • Verkfæralagerinn 
 • Würth á Íslandi 

Öll frávik frá ákvæðum reglugerða, sem stofnunin starfar eftir, voru skráð og gerðar voru kröfur til úrbóta vegna vanmerktra vara hjá öllum fyrirtækjunum sem um ræðir og þeim birgjum sem höfðu vörur í verslunum. Gerð var krafa um að vanmerktar vörur yrðu merktar með réttum hætti og að send yrðu sýnishorn af endurbættum merkingum til Umhverfisstofnunar. Þá var gerð krafa um að öryggisblöð yrðu lagfærð og uppfærð þar sem ástæða þótti til. Farið var fram á að útbúin yrði áætlun um hvernig fyrirtæki hyggðust uppfylla kröfur um afhendingu öryggisblaða ef slík blöð stóðu viðskiptavinum ekki til boða.