Stök frétt

Efnateymi Umhverfisstofnunar leitar að starfsmanni með brennandi áhuga á því að stuðla að ábyrgri notkun og markaðssetningu hættulegra efna. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu innanlands og utan. 

Helstu verkefni sérfræðingsins felast í eftirliti með efnum, efnablöndum og efnum í hlutum, m.a. með flokkun, merkingum og öryggisblöðum svo og kynningu á málaflokknum fyrir neytendum, framleiðendum og innflytjendum. Sérfræðingurinn mun einnig taka þátt í erlendu samstarfi um framkvæmd málaflokksins. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með góða aðlögunar- og samskiptahæfni, sem er skipulagður í starfi og hugmyndaríkur í kynningarmálum. 

Gerð er krafa um háskólapróf í efnafræði eða líffræði auk framhaldsmenntunar og er reynsla af verkefnastjórnun og kynningarmálum kostur. Kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli er skilyrði. 

Yfirmaður sérfræðingsins er Gunnlaug Helga Einarsdóttir sviðsstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Um er að ræða nýtt starf hjá stofnuninni og ráðgert að starfsmaður geti hafið störf 1. apríl eða eftir nánara samkomulagi. Föst starfsaðstaða starfsmannsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé 6 mánuðir við ráðningu. 

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 9. febrúar 2015.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.