Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Aðeins fyrir efni um Kratus

Umhverfisstofnun ákvað að að beita Kratus ehf. dagsektum frá og með 13. júní síðastliðnum.

Frávikið snýr að geymslu og uppsöfnun saltköku (einnig nefnt gjallsandur í starfsleyfi) við ófullnægjandi aðstæður. Saltkakan er geymd óvarin og á malarplani, en í starfsleyfi segir að hana skuli geyma í vel lokuðu geymslurými. Um er að ræða spilliefni sem í snertingu við vatn getur myndað eldfim gös í hættulegu magni. 

Umhverfisstofnun veitti Kratus áminningu og krafðist úrbóta þann 24. janúar 2014

Kratus ehf. skal greiða dagsektir að upphæð 50.000 kr. á dag frá og með 13. júní þar til fullnægjandi úrbætur hafa verið gerðar sem staðfestar hafa verið af Umhverfisstofnun. 

Saltkaka myndast í endurvinnslu álgjalls. Endurvinnslan felst í því að endurbræða álgjall að viðbættu salti sem skilur álið frá gjallinu. Hreint ál er þá tappað af ofninum en restin kallast saltslag eða saltkaka. Saltkökunni er tappað af ofninum í ker þar sem að hún er kæld og myndar þá fast efni. Innihald saltkökunnar er fyrst og fremst áloxíð (Al2O3) og salt (NaCl) en auk þess eru fleiri álsambönd og kalíumsalt (KCl) í minna mæli. Saltkakan flokkast sem spilliefni þar sem að hætta er á að það myndi eldfimt gas í hættulegu magni í snertingu við vatn. 

Tengt efni