Stök frétt

Höfundur myndar: Snævarr Guðmundsson

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 2013 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, verndarsvæði við Mývatn og Laxá, Suðurland, Vesturland, sunnanverða Vestfirði, Hornstrandir og Gullfoss/Geysir/Hveravelli. 

Starfstímabil 

Um er að ræða tímabundin 100% störf en starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf um miðjan maí og síðustu ljúka störfum í september. Sjá nánari upplýsingar um hvert svæði og starfstímabilin hér að neðan. 

Helstu verkefni 

Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða hafi gild skyndihjálparréttindi. Boðið verður upp á skyndihjálparnámskeið fyrir landverði í vor. 

Hæfniskröfur og starfskjör 

Umsækjendur sem lokið hafa landvarðanámskeiði ganga fyrir um störf. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni lagðar til grundvallar við val á starfsfólki:

  • Reynsla af landvörslustörfum eða áþekk reynsla
  • Kunnátta í íslensku, ensku og norðurlandamáli. Frekari tungumálakunnátta er kostur
  • Ökuréttindi 
  • Reynsla af útivist og náttúrutúlkun er kostur
  • Lipurð í mannlegum samskiptum og frumkvæði
  • Þekking á viðkomandi svæði er kostur
  • Æskilegt að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri 

Að auki eru þær kröfur gerðar til umsækjenda um störf á Suðurlandi og á Hornströndum að viðkomandi hafi starfað sem landvörður a.m.k. í tvö sumur og/eða hafi haldgóða þekkingu á aðstæðum á svæðinu. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambandsins. 

Umsóknarfrestur 

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars 2013. Í umsókn þarf að koma fram hvaða svæði verið er að sækja um eða forgangsröðun þar um. Æskilegt er að umsóknum sé skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum fyrir störfin, sem hægt er að nálgast á heimasíðu Umhverfisstofnunar og í móttöku hennar að Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Umsóknir skulu sendar á netfangið ust@ust.is eða á Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. 

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin. 

Um svæðin og starfstímabil 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli fer starfsemin fram á utanverðu Snæfellsnesi, ströndinni við Stapa og Hellna (þar er gestastofa) og í Búðahrauni. Landverðir hafa búsetu að Gufuskálum. Næsti yfirmaður landvarða í þjóðgarðinum er Guðbjörg Gunnarsdóttir þjóðgarðsvörður, sem veitir nánari upplýsingar um störfin á Snæfellsnesi í síma 436 6860. Um er að ræða fjögur störf á tímabilinu 16. maí til 11. september. 

Verndarsvæði við Mývatn og Laxá. Landverðir starfa í gestastofu Umhverfisstofnunar í Reykjahlíð og á vernduðum svæðum við Mývatn og Laxá svo sem að Skútustöðum, Dimmuborgum, Hverfjalli (Hverfelli), varplandi norðan Mývatns og Kálfaströnd og Seljahjallagili. Landverðir hafa búsetu í Belg. Næsti yfirmaður landavarða í Mývatnssveit er, Bergþóra Kristjánsdóttir sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 464 4460. Um er að ræða fjögur störf á tímabilinu 9. maí til 24. september. 

Suðurland. Aðsetur landvarða verður í Landmannalaugum, þar sem meginhluti starfseminnar fer fram. Landverðir hafa einnig umsjón með öðrum svæðum á Suðurlandi í samráði við yfirmann. Næsti yfirmaður landvarða er Ólafur A. Jónsson, sem veitir nánari upplýsingar um störfin, í síma 591 2000. Um er að ræða tvö störf á tímabilinu 14. júní til 15. ágúst. 

Vesturland. Aðsetur landvarðar verður í Borgarnesi eða nágrenni. Starfsemin fer fram á friðlýstum svæðum á Vesturlandi, t.a.m. Eldborg í Hnappadal og í Grábrókargígum. Næsti yfirmaður landvarðar er Ólafur A. Jónsson, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf á tímabilinu 7. júní til 15. ágúst. 

Sunnanverðir Vestfirðir – Vatnsfjörður og Surtarbrandsgil. Aðsetur landvarðar er að Brjánslæk og fer starfsemin fram í friðlandinu Vatnsfirði sem og öðrum nærliggjandi svæðum í umsjón stofnunarinnar. Næsti yfirmaður landvarðar er Hákon Ásgeirsson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf á tímabilinu 7. júní til 16. ágúst. 

Hornstrandir. Aðsetur landvarðar er annars vegar á Hesteyri og hins vegar í Höfn í Hornvík og fer starfsemin fram í friðlandinu öllu. Næsti yfirmaður landvarðar er Jón Björnsson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf á tímabilinu 12. júní til 6. ágúst. 

Gullfoss,Geysir og Hveravellir. Aðsetur landvarða verður í Haukadal og fer starfsemin fram á Gullfossi, eignarlandi ríkisins á Geysi og á Hveravöllum. Næsti yfirmaður landvarðar er Ólafur A. Jónsson, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf, á tímabilinu 4. júní til 26. ágúst. 

Njótum umhverfisins og stöndum vörð um það saman.