Stök frétt

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf lögfræðings til eins árs með möguleika á framlengingu. Í boði er starf hjá stofnun þar sem að leiðarljósi eru höfð fagmennska, samvinna, framsýni og virðing. 

Verkefni lögfræðingsins munu einkum fela í sér undirbúning friðlýsinga á grundvelli laga, nr. 48/2011, um verndar og orkunýtingaráætlun en einnig lögfræðileg álit, leiðbeiningar og undirbúningur stjórnvaldsákvarðana o.fl. á verksviði stofnunarinnar. 

Hæfniskröfur 

Gerð er krafa um kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði ásamt góðri færni í íslensku, bæði ritaðri og talaðri sem og lipurð i mannlegum samskiptum. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val á starfsmanni: 

  • Þekking á stjórnsýslurétti. 
  • Þekking á umhverfisrétti, auðlindarétti eða eignarétti. 
  • Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
  • Reynsla af samningagerð/samningatækni. 
  • Kunnátta í ensku og Norðurlandamáli. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ágústsdóttir sviðsstjóri í síma 591 2000. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Föst starfsaðstaða getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. 

Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2013. 

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is