Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur tekið saman skýrslu um gæði eldsneytis á íslenskum markaði fyrir árið 2010 og sent til Eftirlitsstofnunar EFTA, en það er lögbundin skylda stofnunarinnar sbr. reglugerð nr. 560/2007 um fljótandi eldsneyti. Skýrslan er unnin út frá gögnum frá olíufélögum landsins, þ.e. Atlantsolíu, N1, Olís og Skeljungi. 

Í skýrslunni er íslenskum olíumarkaði lýst stuttlega og gerð grein fyrir niðurstöðum ýmissa mælinga sem gerðar eru á bensíni og dísilolíu. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar uppfyllir eldsneyti á íslenskum markaði heilt yfir þær kröfur sem gerðar eru skv. gildandi reglugerð.