Stök frétt

Sandfok við Sandkluftavatn á Uxahryggjarleið 1. júlí 2008 (Mynd: Þorsteinn Jóhannsson)

Höfundur myndar:

Föstudaginn 16. nóvember 2012, kl. 13.30-16.30 Askja, stofa 132, Háskóli Íslands

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.

Málþing um jarðvegstengda svifryksmengun föstudaginn 16. nóvember. Hverjar eru orsakir svifryksmengunar og hvaða áhrif hefur hún á fólk? Hvað getum við gert til að draga úr menguninni?

Hreintloft eru mikilvæg lífsgæði. Í andrúmsloftinu er ógrynni ýmis konar agna eða svifryks, sem myndast bæði af völdum náttúrunnar sjálfrar og af mannavöldum. Svifryk hefur neikvæð áhrif á heilsu manna, einnig svifryk af jarðefnauppruna þótt þar sem um að ræða „hreint“ ryk. Rykmengun frá iðnaði og útblæstri bíla hefur gegnum árin fengið mikla athygli en minna hefur farið fyrir umræðu um ryk sem rekja má til uppblásturssvæða, landbúnaðar eða gosösku. Á ráðstefnunni verður sjónum beint að síðarnefndu atriðunum.

Losun agna og mengandi efna út í andrúmsloftið stjórnast m.a. af ráðstöfun lands, skipulagi, umgengni við framkvæmdir, ástandi vistkerfa og jarðvegsrofi.

Málþingið er þverfaglegt og er ætlað sem vettvangur milli náttúruvísinda, lýðheilsuvísinda, hagfræði, stjórnsýslu, landnotenda og framkvæmdaaðila.

Landgræðsla ríkisins og Umhverfisstofnun í samstarfi við embætti landlæknis standa fyrir málþinginu.

Ef þið óskið frekari upplýsinga, sendið þá tölvupóst til Önnu Maríu Ágústsdóttur eða Þorsteins Jóhannessonar.

Landgræðsla ríkisins, Umhverfisstofnun og Embætti landlæknis.