Stök frétt

Höfundur myndar: Kristinn Már Ársælsson

Alls fjögur frávik frá starfsleyfi komu fram við reglubundið eftirlit Umhverfisstofnunar með urðunarstað Skaftárhrepps á Stjórnarsandi árið 2011. Umhverfisstofnun hóf eftirfylgni vegna frávikanna snemma á þessu ári. Skaftárhreppi var veitt áminning þann 16. júlí sl. fyrir að hafa ekki lokið úrbótum á frávikunum, en áður samþykkt úrbótaáætlun sveitarfélagsins gerði ráð fyrir úrbótum vegna þriggja af fjórum frávikum yrði lokið fyrir 15. maí 2012. Þann 4. september áformaði Umhverfisstofnun að leggja á dagsektir fyrir öll fjögur frávikin þar sem svör höfðu ekki borist frá Skaftárhreppi og þann 3. október sl. var tekin ákvörðun um álagningu dagsekta frá og með 15. október  vegna tveggja frávika þar sem Skaftárhreppur hafði þá staðfest úrbætur á einu fráviki og mæliniðurstöður er varða annað frávik voru þá væntanlega innan fárra daga.

Skaftárhreppur brást við yfirvofandi dagsektum og daginn sem álagning dagsekta átti að hefjast höfðu fullnægjandi úrbætur vegna þriggja af fjórum frávikum verið staðfestar, og úrbætur vegna síðasta fráviksins voru þá vel á veg komnar. Umhverfisstofnun ákvað þá að fresta álagningu dagsekta vegna síðasta fráviksins til 1. nóvember nk. til að gefa Skaftárhreppi svigrúm til að ljúka úrbótum að fullu.

Þau frávik sem Skaftárhreppur hefur bætt úr eru eftirfarandi

  • Grunnvatnsmælingar vantaði: Skaftárhreppur sendi Umhverfisstofnun niðurstöður grunnvatnsmælinga 10. október sl.
  • Úrgang sem ekki er heimilt að meðhöndla á urðunarstaðnum var þar að finna: Skaftárhreppur hefur nú fjarlægt viðkomandi úrgangstegundir af urðunarstaðnum og komið þeim í viðeigandi farveg til fögunar/endurvinnslu.
  • Áhættumat og viðbragðsáætlun, ásamt ábyrgðartryggingu vegna mögulegrar bráðamengunar vantaði: Staðfest afrit af ábyrgðartryggingu fyrir urðunarstaðinn var sent Umhverfisstofnun 11. október sl. Áhættumat og viðbragðsáætlun bárust Umhverfisstofnun 12. október sl.

Það frávik sem Umhverfisstofnun fer fram á að Skaftárhreppur ljúki úrbótum á fyrir 1. nóvember nk. er eftirfarandi

  • Óreiða á urðunarstað og blöndun úrgangsflokka: Skaftárhreppur hóf nýverið hreinsun á urðunarstaðnum. Umhverfisstofnun frestar álagningu dagsekta vegna þessa fráviks til 1. nóvember til að gefa Skaftárhreppi tækifæri til að ljúka úrbótum að fullu og senda stofnuninni staðfestingu þar um.

Tengt efni