Stök frétt

Höfundur myndar: Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir

Í tengslum við dag íslenskrar náttúru var þann 17. september sl. afhjúpað fræðsluskilti Umhverfisstofnunar fyrir friðlandið Varmárósa. Við sama tilefni var ritað undir umsjónarsamning á milli Umhverfisstofnunar og sveitarfélagsins Mosfellsbæjar um umsjón og rekstur friðlandsins við Varmárósa.

Varmárósar voru fyrst friðlýstir árið 1980 í kjölfar þess að þar fannst plöntutegundin fitjasef og er hér um að ræða annan af þekktum fundarstöðum tegundarinnar hér á landi. Fitjasef er á válista og er einnig friðlýst sem tegund. Við Varmárósa er einnig að finna mýrar og flóa sem njóta sérstakrar verndar sem og sjávarfitjar og leirur sem einnig njóta sérstakrar verndar skv. náttúruverndarlögum auk þess sem fuglalíf á svæðinu er fjölbreytilegt en þar er að finna farfugla eins og  t.d. margæsir, rauðbrystinga og lóuþræla auk þess sem þar hafa sést sjaldgæfar tegundir s.s. gargönd, grafönd og jafnvel hafernir.

Friðlýsing svæðisins var endurskoðuð árið 2012, þar sem skerpt var á mörkum friðlandsins og markmið friðlýsingarinnar styrkt enn frekar. Í endurskoðun friðlýsingarinnar nú í ár var bætt inn í friðlýsingarskilmálana að Umhverfisstofnun og sveitarfélagið Mosfellsbær myndu gera með sér sérstakan umsjónarsamning. Samkvæmt samningnum þá sér sveitarfélagið um daglega umsjón og rekstur friðlandsins. Dagleg umsjón felur t.d. í sér að sveitarfélagið sér um að svæðið líti vel út, fjarlægi rusl, hafi eftirlit með því að verndargildi svæðisins rýrni ekki, bregðist við akstri utan vega o.s.frv. Málefnum sem upp kunna að koma og kalla á sérstakar ráðstafanir eða stjórnvaldsákvarðanir ber áfram að vísa til Umhverfisstofnunar.

Við vígsluna og undirskrift samningsins voru viðstaddir fulltrúar Umhverfisstofnunar, sveitarfélagsins Mosfellsbæjar ásamt fleiri gestum.