Stök frétt

Helstu verkefni sérfræðingsins verða eftirlit með mengandi starfsemi en Umhverfisstofnun hefur eftirlit með margvíslegri mengandi starfsemi, þ.m.t. stóriðju, fiskimjölsverksmiðjum, olíubirgðastöðvum, efnaiðnaði ýmiskonar og stærri fiskeldisfyrirtækjum. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf með margvíslegum þróunarmöguleikum.

Hæfniskröfur

Gerð er krafa um háskólapróf á sviði náttúruvísinda eða verkfræði. Framhaldsmenntun í umhverfisfræðum eða framangreindum greinum og/eða reynsla af sambærilegri stjórnsýslu er æskileg.

Almennar hæfniskröfur

  • Auk þeirra hæfniskrafna sem gerðar eru til starfsins og tilgreindar eru að ofan, verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni  lagðar til grundvallar við  ráðstöfun starfsins:
  • Skipulagshæfileikar, nákvæm og markviss vinnubrögð
  • Þekking á umhverfismálum og umhverfisáhrifum mengandi starfsemi
  • Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifaðri og talaðri íslensku
  • Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
  • Hæfni í ensku og einu norðurlandamáli


Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Kristján Geirsson deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að sérfræðingurinn geti hafið störf sem fyrst. Föst starfsaðstaða starfsmannsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjenda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu.

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is fyrir 12. mars 2012.