Stök frétt

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 2012 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, verndarsvæði við Mývatn og Laxá, Suðurland, Vesturland, sunnanverða Vestfirði og Miðhálendi.

Starfstímabil
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf um miðjan maí og síðustu ljúka störfum í september. Sjá nánari upplýsingar um hvert svæði og starfstímabilin hér að neðan.

Helstu verkefni
Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða hafi gild skyndihjálparréttindi. Boðið verður upp á skyndihjálparnámskeið fyrir landverði í vor.

Hæfniskröfur og starfskjör
Umsækjendur sem lokið hafa landvarðanámskeiði ganga fyrir um störf. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni lagðar til grundvallar við val á starfsfólki:

-    Reynsla af landvörslustörfum eða áþekk reynsla
-    Kunnátta í íslensku, ensku og norðurlandamáli. Frekari tungumálakunnátta er kostur
-    Ökuréttindi
-    Reynsla af útivist og náttúrutúlkun er kostur
-    Lipurð í mannlegum samskiptum og frumkvæði
-    Þekking á viðkomandi svæði er kostur
-    Æskilegt að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri

Að auki eru þær kröfur gerðar til umsækjenda um störf á Suðurlandi og á Miðhálendi að viðkomandi hafi starfað sem landvörður a.m.k. í tvö sumur og/eða hafi haldgóða þekkingu á aðstæðum á svæðinu.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambandsins.

Umsóknarfrestur
Umsóknir um störfin skulu hafa borist fyrir 5. mars 2012. Í umsókn þarf að koma fram hvaða svæði verið er að sækja um eða forgangsröðun þar um. Æskilegt er að umsóknum sé skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum fyrir störfin, sem hægt er að nálgast hér á heimasíðu Umhverfisstofnunar og í móttöku hennar að Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Umsóknir skulu sendar á netfangið ust@ust.is eða á Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Um svæðin og starfstímabil
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli fer starfsemin fram á utanverðu Snæfellsnesi, ströndinni við Stapa og Hellna (þar er gestastofa) og í Búðahrauni. Landverðir hafa búsetu að Gufuskálum. Næsti yfirmaður landvarða í þjóðgarðinum er Guðbjörg Gunnarsdóttir þjóðgarðsvörður, sem veitir nánari upplýsingar um störfin á Snæfellsnesi í síma 436 6860. Um er að ræða átta störf á tímabilinu 15. maí til 10. september.

Verndarsvæði við Mývatn og Laxá. Landverðir starfa í gestastofu Umhverfisstofnunar í Reykjahlíð og á vernduðum svæðum  við Mývatn og Laxá svo sem að Skútustöðum, Dimmuborgum, Hverfjalli (Hverfelli), varplandi norðan Mývatns og Kálfaströnd. Landverðir hafa búsetu í Belg. Næsti yfirmaður landavarða í Mývatnssveit er, Bergþóra Kristjánsdóttir sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 464 4460. Um er að ræða fjögur störf á tímabilinu 14. maí til 24. september.

Suðurland. Aðsetur landvarða verður í Landmannalaugum, þar sem meginhluti starfseminnar fer fram. Landverðir hafa einnig umsjón með Gullfoss og Geysissvæðinu og öðrum svæðum á Suðurlandi í samráði við yfirmann. Næsti yfirmaður landvarða er Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um störfin, í síma 591 2000. Um er að ræða tvö störf á tímabilinu 21. júní  til 15. ágúst.

Vesturland. Aðsetur landvarðar verður í Borgarnesi eða nágrenni. Starfsemin fer fram á friðlýstum svæðum á Vesturlandi, t.a.m. Eldborg í Hnappadal og í Grábrókargígum. Næsti yfirmaður landvarðar er Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf á tímabilinu 1. júní til 16. ágúst.

Sunnanverðir Vestfirðir - Vatnsfjörður. Aðsetur landvarðar er í Flókalundi og fer starfsemin fram í friðlandinu Vatnsfirði sem og öðrum nærliggjandi svæðum í umsjón stofnunarinnar. Næsti yfirmaður landvarðar er Hákon Ásgeirsson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf á tímabilinu 16. júní til 11. ágúst.

Sunnanverðir Vestfirðir – Látrabjarg. Aðsetur landvarðar verður í Breiðavík og fer starfsemin fram við Látrabjarg og nágrenni þess. Næsti yfirmaður landvarðar er Hákon Ásgeirsson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf á tímabilinu 16. júní til 11. ágúst.

Miðhálendi. Aðsetur landvarða verður á Hveravöllum og fer starfsemin fram þar. Næsti yfirmaður landvarðar er Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Um er að ræða eitt starf, á tímabilinu 20. júní til 14. ágúst.


Njótum umhverfisins og stöndum vörð um það saman.