Stök frétt

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf lögfræðings á sviði laga og stjórnsýslu.

Helstu verkefni lögfræðingsins verða undirbúningur ákvarðana, leiðbeiningar og önnur stjórnsýsluverkefni á sviði loftslagsmála og efnamála, greining á löggjöf Evrópusambandsins og gerð tillagna að reglugerðum. Einnig er gert ráð fyrir almennum lögfræði- stjórnsýsluverkefnum sem og umsögnum um þingmál.

Gerð er krafa um kandídatspróf eða BA og meistarapróf í lögfræði. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni  lagðar til grundvallar við  ráðstöfun starfsins:

  • Þekking á innlendri löggjöf og þjóðréttarlegum samningum á ofangreindum sviðum
  • Þekking á almennum umhverfisrétti
  • Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu
  • Kunnátta í íslensku, ensku og þekking á Norðurlandamáli
  • Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum


Næsti yfirmaður lögfræðingsins er Sigrún Ágústsdóttir sviðsstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra  í síma 591 2000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Föst starfsaðstaða starfsmannsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu.

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is eigi síðar en 18. febrúar 2012.