Stök frétt

Umhverfisstofnun auglýsir tillögu að starfsleyfi fyrir Fjarðalax ehf. í Fossfirði sem er einn af Suðurfjörðum Arnarfjarðar. Tillagan gerir ráð fyrir heimild til rekstraraðila til að framleiða allt að 1.500 tonn af laxi á ári innan svæðis sem nánar er tilgreint. Starfsemi Fjarðalax ehf. í Fossfirði er þegar hafin og eldið hefur nú starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða. Eldið er um þessar mundir að fara fram yfir stærðarmörk í reglugerð nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sem gerir það að verkum að útgáfa starfsleyfa skal flytjast frá heilbrigðisnefnd til Umhverfisstofnunar. Umsækjandi hefur af þessum ástæðum fengið undanþágu þar sem framleiðsla fram yfir stærðarmörk er leyfð til þangað til nýtt starfsleyfi verður gefið út en þó ekki lengur en til 1. júní 2012.

Skipulagsstofnun úrskurðaði þann 5. maí 2011 að framleiðslan sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Sérstök greinargerð hefur verið unnin vegna auglýsingarinnar þar sem farið er yfir ýmis sértæk atriði sem varða auglýsingu á þessari starfsleyfistillögu. Í greinargerðinni kemur fram að Umhverfisstofnun hefur aflað gagna um svæðin þar sem gert er ráð fyrir að eldið verði staðsett. Það var gert með því að leitað var álits Fjórðungssambands Vestfirðinga, Heilbrigðisnefndar Vestfjarða og Orkustofnunar um hvort upplýsingar liggi fyrir hjá stofnununum um nýtingu svæða sem gæti stangast á við þá starfsemi sem hér um ræðir á þeim svæðum sem tilgreind eru í starfsleyfistillögunni. Einnig var óskað eftir umsögn Heilbrigðisnefndar Vestfjarða um þau drög að starfsleyfistillögu sem voru í vinnslu.

Starfsleyfistillagan mun liggja frammi ásamt umsóknargögnum á skrifstofu Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, Patreksfirði, á tímabilinu 5. desember 2011 til 30. janúar 2012.

Starfsleyfistillögu ásamt umsóknargögnum, áðurnefndri greinargerð Umhverfisstofnunar, umsögnum og öðrum gögnum má sjá hér að neðan. Öllum er frjálst að gera athugasemdir við starfsleyfistillöguna en þær skulu vera skriflegar, undirritaðar með nafni og heimilisfangi og sendar Umhverfisstofnun.

Frestur til að skila athugasemdum er til 30. janúar 2012.

i. Tillaga Umhverfisstofnunar að starfsleyfi

ii. Umsókn um starfsleyfi

iii. Umsögn frá Fjórðungssambandi Vestfirðinga vegna Fjarðalax ehf. og Arnarlax ehf. að beiðni Umhverfisstofnunar ásamt kortum

iv. Umsögn Orkustofnunnar vegna Fjarðarlax ehf. og Arnarlax ehf. að beiðini Umhverfisstofnunnar

v. Umsögn Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða að beiðni Umhverfisstofnunar

vi. Greinargerð Umhverfisstofnunar með auglýstri tillögu