Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Þann 22. júní nk. mun umhverfisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, undirrita við hátíðlega athöfn friðlýsingu tveggja mikilvægra svæða í Skútustaðahreppi, Dimmuborga og Hverfjalls (Hverfell). Dimmuborgir og Hverfjall (Hverfell) verða friðlýst sem náttúruvætti og er markmiðið með friðlýsingu þeirra er að varðveita sérstakar jarðmyndanir svæðanna vegna mikils fræðslugildis og útivistargildis.

Þetta eru fyrstu friðlýsingar á Mývatnssvæðinu eftir að lögum um vernd Mývatns og Laxár var breytt árið 2004, en í kjölfarið tók Umhverfisstofnun saman skýrslu yfir þau svæði sem hún taldi nauðsynlegt að vernda sérstaklega. Dimmuborgir og Hverfjall (Hverfell) eru á meðal þeirra svæða og hefur undirbúningur að friðlýsingu þeirra gengið einstaklega vel frá því að hann hófst um miðjan apríl sl. Samstarf landeigenda, sveitarstjórnar, umhverfisráðuneytisins og Umhverfisstofnunar hefur verið ánægjulegt og til fyrirmyndar. Samstarfshópurinn hefur lagst á eitt að klára friðlýsingarnar fyrir háannatímann til að geta tryggt aukna landvörslu og verndaraðgerðir á svæðinu strax í sumar. Gert er ráð fyrir  áframhaldandi samstarfi þessara aðila um friðlýsingar fleiri svæða í Skútustaðahreppi í náinni framtíð.

Hverfjall (Hverfell) er í eigu jarðarinnar Voga en Dimmuborgir í eigu Landgræðslu ríkisins. Umsjón Hverfjalls verður á hendi Umhverfisstofnunar en gerður verður sérstakur samningur við Landgræðsluna um umsjón og rekstur Dimmuborga. Að auki mun verða skipuð sérstök ráðgjafarnefnd um svæði í Mývatnssveit sem friðlýst eru skv. lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999. Ráðgjafarnefndin verður Umhverfisstofnun til ráðgjafar um málefni er varða rekstur svæðanna, samstarf þeirra og stefnumótun. Í nefndinni sitja einn fulltrúi skipaður af Umhverfisstofnun og fer hann með formennsku, einn fulltrúi skipaður af Skútustaðahrepp, og einn fulltrúi skipaður af Náttúrustofu Norðausturlands. Auk þess skal skipaður einn fulltrúi fyrir hönd hverrar jarðar innan friðlýstra svæða í Skútustaðahreppi. Ráðgjafarnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og er hlutverk hennar nánar útfært í erindisbréfi Umhverfisstofnunar. Ríkisstjórnin hefur þegar samþykkt 5 milljóna króna fjárveitingu í verkefnið og verður þeim varið til aukinnar landvörslu og framkvæmda.

Heildarflatarmál Hverfjallssvæðisins er 312.72 hektarar en Dimmuborga 423,5 hektarar.

Tengd skjöl

Hverfjall (Hverfell)