Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Höfundur myndar: Bergþóra Kristjánsdóttir

Að frumkvæði umhverfisráðuneytisins verður efnt til ráðstefnu í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands um votlendi og endurheimt þess. Titill ráðstefnunnar er Endurheimt votlendis - hvað þarf til? Ráðstefnan er haldin í tilefni alþjóðlegs árs líffræðilegrar fjölbreytni og í ljósi vaxandi umræðu um mikilvægi votlendis í loftslagsbreytingum.

Meðal fyrirlesara er Hans Joosten, prófessor við Greifswaldháskóla í Þýskalandi, sem er mjög virtur sérfræðingur í endurheimt votlendis á alþjóðavettvangi. Hann hefur verið leiðandi í alþjóðlegum umræðum um þátt votlendis í loftslagsbreytingum. Hann hefur jafnframt tekið virkan þátt í starfi öflugustu félagasamtaka um málefni votlendis Wetland International.

Votlendi eru algeng landgerð á Íslandi og talsvert hefur verið fjallað um mikilvægi þess að endurheimta röskuð votlendi til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið og til að efla líffræðilegan fjölbreytileika. Á ráðstefnunni verður lögð áhersla á að fjalla um möguleika á endurheimt votlendis og hvernig best megi vinna að því verkefni. Jafnframt mun umhverfisráðherra tilkynna um ný votlendissvæði á lista Ramsarsamningsins. Markmið Ramsarsamningsins er að stuðla að verndun og skynsamlegri nýtingu votlendissvæða í heiminum, sérstaklega sem búsvæði fyrir votlendisfugla. Nú eru þrjú votlendissvæði hér á landi á lista samningsins. Það eru Þjórsárver, Mývatns- og Laxársvæðið og Grunnafjörður.

Ráðstefnan verður haldin í Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri miðvikudaginn 12. maí kl. 09:00-16:00.

Nauðsynlegt er að skrá þátttöku til umhverfisráðuneytisins í síðasta lagi mánudaginn 10. maí á netfangið postur@umhverfisraduneyti.is.

Dagskrá:

Fundarstjóri er Salvör Jónsdóttir skipulagsfræðingur.

 • 09:00     Ávarp Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra
 • 09:10     Votlendi og votlendissetur. Ágúst Sigurðsson, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.
 • 09:20     Global peatlands and climate change: emissions and mitigation options. Hans Joosten prófessor, Greifswald háskóla, Þýskalandi.
 • 10:15     Kaffi                                                                   

Vernd og endurheimt votlendis – staða þekkingar           

Málstofustjóri: Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu.

 • 10:30     Votlendi á Íslandi – yfirlit. Hlynur Óskarsson, LBHÍ
 • 10:50     Landnýting á framræstu votlendi. Áslaug Helgadóttir, LBHÍ og Björn Traustason, Skógrækt ríksins.
 • 11:10     Votlendi, náttúruvernd og líffræðilegur fjölbreytileiki. Svenja Auhage, Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • 11:30     Votlendi og loftslagsbreytingar. Jón Guðmundsson, LBHÍ.
 • 11:50     Umræður og samantekt málstofu.

Tilnefning nýrra Ramsarsvæða

 • 12:30     Hádegishlé og undirritun nýrra Ramsarsvæða. Votlendissvæðin á Hvanneyri skoðuð.

Endurheimt votlendis – hvað þarf til          

Málstofustjóri: Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri.

 • 14:00     Endurheimt votlendis – sýn og samstarf við landeigendur. Eiríkur Blöndal, Bændasamtökin.
 • 14:20     Endurheimt votlendis - leiðir til árangurs. Daði Már Kristófersson, Háskóla Íslands.
 • 14:40     Dæmi um endurheimt votlendis.
      Friðland í Flóa. Jóhann Óli Hilmarsson, Fuglavernd.
      Skógey við Hornafjörð. Landgræðsla ríksins.
      Fossá í Vestur Barðastrandarsýslu. Bjarni Össurarson.
      Framengjar og Nautey í Mývatnssveit. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson.
 • 15:30     Umræður og samantekt málstofu. 
 • 16:00     Ráðstefnulok.