Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Höfundur myndar: Kristinn Már Ársælsson

Farfuglaheimilunum í Laugardal og við Vesturgötu voru veitt vottun norræna umhverfismerkisins Svansins í dag til staðfestingar á góðum árangri í umhverfismálum. Strangar kröfur Svansins tryggja að starfsemi farfuglaheimilanna er í fremstu röð hvað varðar lágmörkun neikvæðra umhverfis- og heilsuáhrifa. Umhverfisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, veitti leyfið.

„Farfuglaheimilin hafa lengi verið í fararbroddi í umhverfismálum hér á landi og er vottun í dag staðfesting þess árangurs sem hefur náðst. Það er ánægjulegt að sjá að stöðugt fjölgar í hópi Svansleyfa, enda eru Svansleyfin á Íslandi orðin sjö talsins, auk þess sem 12 aðrar umsóknir hafa borist Umhverfisstofnun“ segir Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra.

“Það er krafa frá ferðamönnum að geta valið þjónustu frá fyrirtækjum sem gera betur í umhverfismálum. Farfuglaheimilin í Reykjavík vinna af heilum hug að því að mæta þeim kröfum og eftir dvöl þar eru gestirnir betur upplýstir um leiðir til að draga úr áhrifum á umhverfið. Gildi þjálfunar og símenntunar fyrir starfsfólki er einnig verðmætur þáttur í umhverfisstarfinu. Um leið er þetta rekstrarlega hagkvæmt en fyrst og fremst siðferðislega rétt“ segir Sigríður Ólafsdóttir, rekstrarstjóri Farfuglaheimilanna í Reykjavík.

Um Farfuglaheimilin

Farfuglar birtu umhverfisstefnu sína árið 1999 og hafa því verið leiðandi í umhverfisstarfi í ferðaþjónustu á Íslandi í meira en áratug. Alls eru 36 farfuglaheimili á landinu, en það eru Farfuglaheimilin í Reykjavík, nánar sagt í Laugardal og Vesturgötu sem fá vottun Svansins á starfsemina.

Farfuglaheimilið í Laugardal hlaut Svansvottun í fyrsta sinn árið 2004 og því er um endurnýjun leyfis að ræða nú. Heimilið hefur m.a. lagt áherslu á umhverfisfræðslu og hvatt gesti til að taka þátt í umhverfisstarfi á ferðalögum sínum. Í Laugardal er gistiþjónusta fyrir 180 gesti.

Farfuglaheimilið við Vesturgötu opnaði á vormánuðum 2009 í húsnæði sem rúmar 70 gesti. Frá opnun hefur Farfuglaheimilið unnið markvisst að því að takmarka áhrif rekstursins á umhverfið og það hlýtur nú Svansvottun um ári eftir opnun heimilisins.

Kröfur Svansins fyrir hótel og farfuglaheimili eru mjög strangar og þarf hótelið að vera með gott heildaryfirlit yfir umhverfisáhrif starfseminnar:

  • Lágmarka þarf efnanotkun auk þess sem meirihluti efna sem notuð eru við ræstingar, uppvask og þvott þurfa að vera umhverfismerkt.
  • Hvatt er til notkunar endurnýjanlegra orkugjafa og lágmörkun orku- og vatnsnotkunar.
  • Lögð er áhersla á að velja sem mest af umhverfismerktar vörum og þjónustu í innkaupum.
  • Gerð er krafa um reglulega þjálfun og fræðslu starfsmanna ásamt ferlum til að stýra umhverfisstarfinu.
  • Flokkun úrgangs skal að vera góð og tryggja ber að allur hættulegur úrgangur fái rétta meðhöndlun.

Norræna umhverfismerkið Svanurinn

Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna sem byggist á óháðri vottun og viðmiðum sem taka tillit til alls lífsferils vöru og þjónustu. Tilgangur Svansins er að ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins svo að komandi kynslóðir hafi jafna möguleika og við til að mæta þörfum sínum. Alls er hægt að votta 65 mismunandi vöru- og þjónustuflokka.