Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Síðasti dagur til þess að sækja um hreindýraveiðileyfi er 15. febrúar næstkomandi. Dregið verður úr gildum umsóknum laugardaginn 20. febrúar. Þau nýmæli verða nú að þeir sem hafa ekki fengið úthlutað leyfi síðustu fimm umsóknir sínar fara fram fyrir í biðröð fái þeir ekki úthlutað nú.

Úthlutunarreglur - hreindýraveiðileyfi

Umhverfisstofnun sér um sölu hreindýraveiðileyfa.

Umhverfisstofnun tekur við umsóknum um hreindýraveiðileyfi frá janúar til og með 15. febrúar ár hvert.

Tekið er við umsóknum ýmist gegnum skilavef Umhverfisstofnunar, bréfi eða tölvupósti á hreindyr@hreindyr.is. Í umsókn þarf að koma fram kennitala umsækjanda, heimilisfang og símanúmer. Þá þarf að koma fram á hvaða veiðisvæði umsækjandi sækir um og hvaða kyn. Sótt er um í aðalval en einnig er hægt að sækja um til vara á öðru svæði eða annað kyn eða annað svæði og annað kyn. Þá er einnig hægt að sækja um eitt aukadýr.

Til að umsókn teljist gild þarf umsækjandi að vera veiðikorthafi, þ.e. hafa verið stofnaður í viðskiptamannaskrá veiðikorthafa. Veiðikort umsækjanda þarf hins vegar ekki að vera í gildi við umsókn eða þegar dregið er. Á veiðikorti þarf að vera heimild til hreindýraveiða en til að fá þá heimild inn á kortið þarf viðkomandi að hafa skotvopnaleyfi með B-réttindum eða sambærileg réttindi. Upplýsingum um B-skotvopnaréttindi þarf að koma til Umhverfisstofnunar.

Að umsóknarfresti liðnum er farið yfir umsóknir og ógildar umsóknir teknar frá.

Þegar endanlegur umsóknarlisti liggur fyrir í gagnagrunni fá allar gildar umsóknir slembitölu frá 1-100.000. Sú aðgerð er framkvæmd af starfsmanni Umhverfisstofnunar að viðstöddum lögfræðingi Umhverfisstofnunar. Þessar slembitölur ráða svo hvar í röð umsókn lendir. Lægsta slembitala fær fyrsta dýr .

Umsóknum er svo raðað eftir slembitölunum á opnum fundi sem leitast er eftir að varpa á netinu. Þá er hverjum flokki raðað fyrir sig, þ.e. eftir svæði og kyni.

a. Ef fleiri umsóknir eru en dýr í boði í flokki lenda þeir sem ekki fá úthlutað dýri í biðröð. Slembitölurnar segja til um hvar í biðröð viðkomandi lendir.

b. Ef færri umsóknir eru en dýr í boði í einhverjum flokki verða skoðaðar varaumsóknir í flokknum. Varaumsóknum verður úthlutað eftir reglum um óhappalista og eftir það ræður slembitala röðinni á varaumsóknunum. Tæmist listi varaumsókna verður úthlutað aukadýrum eftir sömu reglum.

Útdráttur hvers árs er einstakur og óháður fyrri árum.

Að útdrætti loknum fá allir umsækjendur senda tilkynningu um hvort þeir hafi fengið dýr eða ekki. Hafi viðkomandi ekki fengið dýr fær hann í tilkynningunni upplýsingar um númer hvað í biðröð hann er.

Gjald fyrir veiðileyfið er tvískipt og greiðist fjórðungur sem staðfestingargjald eigi síðar en 31. Mars. . ¼ af heildariðgjaldi veiðleyfis er ekki endurgreiddur. Greiði leyfishafi ekki gjaldið fyrir 1. apríl er leyfi hans úthlutað til fyrsta umsækjanda á biðlista eða fyrsta manni á fimm skipta lista eftir atvikum (sjá neðar).

Lokagreiðslu þarf svo að greiða eigi síðar en 30. júní. Greiði leyfishafi ekki fyrir lok dags 30. júní er leyfi hans úthlutað til fyrsta umsækjanda á biðlista eða fyrsta manni á fimm skipta lista eftir atvikum (sjá neðar).

Ef biðlisti klárast á einhverju svæði er skoðað hvort einhverjir hafi sótt um í þann flokk í varaumsókn. Ef einhverjir reynast hafa sótt um það en ekki fengið dýr eftir aðalumsókn er þeim umsóknum raðað eftir slembitölunni og þeim með lægsta númer boðið dýrið fyrstum. Klárist listi varaumsókna er litið til hvort einhverir hafi sótt um í þann flokk sem aukadýr.

Hyggist veiðimaður ekki nýta veiðileyfi sem hann hefur að fullu greitt endurgreiðir Umhverfisstofnun ¾ gjaldsins takist Umhverfisstofnun að endurselja leyfið

Fimm skipta reglan

Þar sem útdráttur hvers árs er óháður útdráttum fyrri ára getur sú staða komið upp að einhverjir einstaklingar fá ekki dýr mörg ár í röð. Til að mæta því eru þeir einstaklingar sem ekki hafa fengið úthlutað leyfi síðustu 5 umsóknir, teknir fram fyrir biðröð á því svæði sem þeir sóttu um veiðileyfi á.

Framkvæmd

  • Listi yfir þá sem, ekki hafa fengið úthlutað veiðileyfi síðustu 5 umsóknir, og sækja um, er fenginn úr gagnagrunni og fjöldi birtur áður en dregið er. Talning byrjar árið 2003.
  • Ekki telst sem úthlutun hafi viðkomandi verið boðið dýr eftir að veiðitímabil hefst nema viðkomandi hafi þegið leyfið og náð dýri
  • Þeir sem eru á listanum og hafa sótt um, verði með í útdrætti jafnir öðrum og hafi því jafna möguleika á því að verða dregnir út.
  • Þegar óstaðfestum eða innskiluðum veiðileyfum verður endurúthlutað verða þeir sem ekki fengu úthlutun 6. skiptið í röð í aðalútdrætti teknir fram fyrir biðröð á því svæði og kyni sem þeir sóttu um.
  • Ef til kemur að úthluta varadýrum verður skoðað hvort þeir sem á listanum eru hafi sótt um það kyn á því svæði sem aradýr. Sé svo verða þeir teknir fram fyrir þann lista eftir sömu reglum og gildir um biðraðarúthlutun.
  • Allar umsóknir teljast með óháð því hvort viðkomandi hafi sótt um árlega eða með hléum.
  • Ef fleiri en einn eru á sama svæði með jafnmörg ár óúthlutað gengur sá fyrir sem lægri slembitölu hefur.
  • Ef fleiri en einn eru á sama svæði gengur sá fyrir sem hefur fleiri ár óúthlutað.
  • Sæki veiðimaður sem er á listanum ekki um dýr færist hann á listann árið eftir.