Stök frétt

Umhverfisráðherra hefur ákveðið að fyrirkomulag rjúpnaveiða í haust verði með óbreyttu sniði frá fyrra ári og standi frá 1. til 30. nóvember. Veiðar verða heimilaðar fimmtudaga, föstudaga, laugardaga og sunnudaga. Mælst er til þess að hver veiðimaður skjóti ekki fleiri en tíu fugla. Sölubann á rjúpum og rjúpnaafurðum verður áfram í gildi.

Ákvörðunin byggir á mati Náttúrufræðistofnunar Íslands á veiðiþoli rjúpnastofnsins og mati Umhverfisstofnunar á heildarveiði árið 2007.

Óvænt þróun hefur orðið í rjúpnastofninum að mati Náttúrufræðistofnunar. Fækkunarskeið er afstaðið eftir aðeins tvö ár, kyrrstaða er um landið vestanvert en á austari hluta lands er fjölgun í stofninum. Að mati stofnunarinnar gætir hér hugsanlega áhrifa af þeirri miklu sóknarskerðingu sem ákveðin var haustið 2006 en veiðidögum var þá fækkað í átján. Einnig er talið að veiðimenn hafi hlýtt hvatningu um að sýna hófsemi í veiðum.

Í ljósi þessa hefur umhverfisráðherra ákveðið að gera engar breytingar á fyrirkomulagi veiðanna og verður það því sem hér segir:

  • Veiðidagar verða alls átján á tímabilinu 1. til 30. nóvember.
  • Veiðar verða heimilaðar fimmtudaga, föstudaga, laugardaga og sunnudaga.
  • Sölubann gildir áfram á rjúpu og rjúpnaafurðum.
  • Áfram verði friðað fyrir veiði á ákveðnu svæði á Suðvesturlandi.
  • Rjúpnaskyttur verða sem fyrr hvattir til að stunda hófsamar og ábyrgar veiðar.
  • Virkt eftirlit verður með veiðunum á landi og úr lofti eftir því sem kostur er.

Umhverfisstofnun vekur athygli rjúpnaveiðimanna á að allar skotveiðar eru bannaðar innan þjóðgarða.

Reglur um friðlýst svæði eru mismunandi og fara eftir markmiðum friðlýsingar, eðli svæðisins og samkomulagi við hagsmunaaðila. Íslendingar hafa friðlýst rösklega 80 svæði skv. lögum um náttúruvernd. Þessi svæði eru lýst þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti eða fólkvangar.

Stofnunin hvetur rjúpnaveiðimenn til að kynna sér vandlega reglur um þjóðgarða og friðlýst svæði áður en haldið er til veiða.

Nánari upplýsingar er að finna hér á heimasíðu Umhverfisstofnunar og í prentaðri veiðidagbók sem allir handhafar veiðikorta fá senda árlega.