Stök frétt

Mynd: engin akyurt á Unsplash

Ný reglugerð um þvotta- og hreinsiefni hefur tekið gildi. Með reglugerðinni eru innleiddar reglugerðir Evrópusambandsins sama efnis. Samræmdar reglur um markaðssetningu þvotta- og hreinsiefna tóku gildi í Evrópusambandslöndunum fyrir þremur árum og voru að þó nokkru leyti byggðar á eldri tilskipunum og starfsreglna þvottaefnaiðnaðarins.

Þvotta- og hreinsiefni innihalda yfirborðsvirk efni og með reglugerðinni eru gerðar strangari kröfur en fyrr um lágmarks lífbrjótanleika þeirra. Með reglugerðinni er einnig komið á skyldubundnum merkingum á umbúðum þvotta- og hreinsiefna og þar skulu nú talin upp helstu innihaldsefni og þá sérstaklega rotvarnarefni og ilmefni. Þvottaefni skal sérstaklega merkja með upplýsingum um skammtastærðir og fjölda þvottaskammta í pakkningu. Tæmandi listi yfir innihaldsefni skal vera aðgengilegur starfsfólki á sjúkrastofnunum og þá skulu framleiðendur og innflytjendur gefa upp veffang á umbúðum þar sem nálgast má hliðstæðar upplýsingar.

Skammtastærðir þvottaefna eru gefnar upp fyrir þrenns konar hörku vatns. Íslenskir neytendur geta í langflestum tilfellum gengið út frá því að þvottavatn þeirra sé mjúkt eða í lægsta hörkuflokki sem gefinn er upp á umbúðum.

Reglugerð nr. 708/2008 um þvotta- og hreinsiefni.

Um þvottaefni á heimasíðu Umhverfisstofnunar