Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Lög nr. 33/2004 um varir gegn mengun hafs og stranda taka gildi

1. október, tóku gildi ný lög um varnir gegn mengun sjávar. Með lögunum er bætt úr mörgum vanköntum í lagaumhverfis umhverfismála og viðbrögðum við bráðamengun sem komu fram þegar Víkartindur strandaði á vormánuðum 1997.

Hin nýju lög má nálgast hér.

 

Einnig er bent á að í 4. ritinu í ritröðinni Upplýsingar og staðreyndir, Mengun hafs og stranda er samantekt á helstu ákvæðum laganna og þeim nýmælum sem þar er að finna.

 

Ný reglugerð um móttöku á úrgangi í höfnum

Umhverfisráðuneytið hefur gefið út reglugerð nr. 792/2004 um móttöku á úrgangi frá skipum. Í hinni nýju reglugerð er kveðið skýrar á um skyldur hafnarstjórna til að tryggja viðeigandi aðstöðu í höfnum til að taka við sorpi og skólpi frá skipum.

Reglugerðin byggir á tilskipun frá Evrópusambandinu og er sett með því markmiði að draga úr losun úrgangs og farmleifa í sjó frá skipum.