Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Umhverfisstofnunin hefur tekið ákvörðun um útgáfu á starfsleyfi til handa SORPU til reksturs gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi.

SORPA hefur heimild til að taka á móti allt að 30.000 tonnum á ári af lífrænum heimilisúrgangi og allt að 10.000 tonnum af fljótandi lífrænum heimilisúrgangi til gasvinnslu og jarðgerðar, þ.e. vinnslu á jarðvegsbæti, í gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi.

Umhverfisstofnun auglýsti tillögu að starfsleyfi á tímabilinu 4. september til og með 2. október 2020, sbr. 8. mgr. 6. gr. reglugerðar 550/2018. Auglýsingin var birt á vefsíðu Umhverfisstofnunar þann 4. september ásamt gögnum sem lágu til grundvallar tillögunni. Heimilt var að gera athugasemdir við tillöguna á sama tímabili. Tilkynning um opinbera auglýsingu var send rekstaraðila, til hlutaðeigandi sveitarfélaga og heilbrigðisnefnda sama dag og hún birtist á heimasíðu Umhverfisstofnunar ásamt því að tilkynning um auglýsinguna var sett á facebook síðu Umhverfisstofnunar. Tvær athugasemdir bárust á auglýsingatíma og er þeim svarað í greinargerð með starfsleyfi.

Starfsleyfið öðlast þegar gildi og gildir til 20. október 2036.

Ákvörðun Umhverfisstofnunar er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar skv. 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Tengd skjöl:
Starfsleyfi